630x215-responsible-investor

Gemensam plattform

Inom BNP Paribas Investment Partners finns en gemensam policy för ansvarsfulla investeringar, med samma grundkrav för alla partners och riktlinjer för hur vi förhåller oss till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor (ESG). Vi gör det för att vi ser att vi kan bidra till en hållbar samhällsutveckling genom vårt sätt att driva vår verksamhet och våra investeringsstrategier. Vi är också övertygade om att investeringar som integrerar ESG-faktorer gynnar våra kunder på lång sikt.

På Alfred Berg följer vi BNP Paribas Investment Partners policy för ansvarsfulla investeringar.

Det innebär att:

  • Vi tillämpar gemensamma ESGs kriterier för all förvaltning
  • Vi ska utöva vår rösträtt som aktieägare
  • Vi ska utveckla produkter med en ansvarsfull och hållbar inriktning

 

Läs mer om BNPP IPs arbete för ansvarsfulla investeringar.

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.