630x215-corporate-social-responsibility

Ansvarsfulla investeringar

Omställningen till ett klimatsmart och hållbart samhälle kommer att pågå över lång tid och effekterna på ekonomin och företagen kommer att bli stora. Som investerare har vi ett ansvar att anpassa vår verksamhet och våra investeringsstrategier. Ett hållbart värdeskapande är i våra kunders intresse.

630x215-responsible-investor

Gemensam plattform

Inom BNP Paribas Investment Partners finns en gemensam policy för ansvarsfulla investeringar, med samma grundkrav för alla partners och riktlinjer för hur vi förhåller oss till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor (ESG).

630x215-esg-criteria

ESG-kriterier

All förvaltning inom Alfred Berg omfattas av grundläggande ESG-kriterier. De tillämpas av samtliga investeringspartners inom BNP Paribas IP. Flera av våra egna fonder tillämpar också specifika produktkriterier.

630x215-sri

Hållbart värdeskapande

Sedan lansering av en av de första så kallad SRI-fonderna 1997 har BNP Paribas IP stadigt stärkt sin expertis och byggt upp en framgångsrik verksamhet inom ansvarsfulla och hållbara investeringar. Det finns en stark drivkraft att bana väg för ansvarsfulla investeringar. På Alfred Berg vill vi ta denna ambition och passion vidare i Norden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.