Nordiska fastighetsaktier
10.01.2017
Nordiska fastighetsaktier, Nyheter

Nordiska fastighetsaktier december 2016

Fastighetsaktier steg något under december. Fortsatta nyemissioner inom sektorn och något stigande långräntor i USA bidrog sannolikt till att hålla tillbaka nordiska fastighetsaktier jämfört med börsen som helhet.

Räntor fortfarande på mycket attraktiva nivåer

Fastighetsaktier steg något under december. Fortsatta nyemissioner inom sektorn samt något stigande långräntor i USA bidrog sannolikt till att hålla tillbaka nordiska fastighetsaktier jämfört med börsen som helhet.

Även om långa räntor har stigit under hösten ligger de fortfarande på en mycket gynnsam nivå. Svenska långräntor är fortfarande ner markant sedan december 2015. Vi står fast vid vår bedömning att börsen överreagerat på ränteutvecklingen och att fastighetsbolagens aktiekurser har fallit mer än motiverat under hösten sett till bolagens fundamenta. Vår bedömning är också att substansvärdena i fastighetsbolagen kommer att fortsätta att öka under många kvartal framöver och att detta kommer att avspegla sig i stigande aktiekurser.

Intressant att notera är att banker utvecklats väsentligt mycket bättre på börsen än fastigheter under den senaste tiden (drygt 20 procent bättre sedan juni månad). Med tanke på de fortsatt låga räntorna och att eventuella problem eller möjligheter i fastighetsbolagen borde spegla sig i bankernas rikspremier, ser vi den stora skillnaden i aktieutveckling som omotiverad.

En positiv indikation under månaden är att Balder erhöll en officiell kreditrating, vilket öppnar upp tillgången till den europeiska obligationsmarknaden. På sikt gör vi bedömningen att fler bolag kommer att gå åt samma håll, vilket är positivt för sektorn. Ju fler möjliga finansieringskällor, desto bättre.

Liknande artiklar:

Vilken dröm vill du att ditt orange kuvert ska kunna uppfylla när du går i pension?

Våra enkla fondtips guidar dig i premiepensionsvalet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.