630x215-meeting-hands-and-pen
04.01.2017
Allokering, News feed, Nyheter

Ny allokeringsstrategi

Efter ett överraskande gott investeringsår 2016 ser vi mycket fram emot investeringsåret 2017.

Den utdragna globala återhämtningen börjar äntligen få lite momentum, vilket vi kan se både i framåtblickande indikatorer och i levererad hårddata. I takt med att både Brasilien och Ryssland bör kunna lämna utdragna recessioner bakom sig, inte minst pga ett stabiliserat oljepris, så adderar dessa ekonomier äntligen till det globala tillväxtpusslet. 2017 skulle faktiskt kunna bli ett år med upprevideringar snarare än de upprepade nedrevideringarna vi vant oss vid de senaste åren.

Förvisso har risktillgångar utvecklats bra under den segdragna återhämtningen redan, men vår bedömning är att det finns mer kvar att hämta.

Utmaningar finns det gott om även under 2017, främst på det politiska planet, men politik är en konstform som handlar om kompromisser och utveckling, sällan bara svart eller vitt. Därför har vi i dagsläget svårt att redan nu teckna in en mörk hotbild mot världstillväxten.

Vi går därför in i året med en övervikt i aktier och krediter, som finansieras från långa obligationer och kassa.

Regionalt gör vi en omsvängning från en mer defensiv positionering till en mer tillväxtorienterad. Vi plockar ned vår övervikt i amerikanska aktier till undervikt för att finansiera övervikt i europeiska och japanska aktier. Även nordiska aktier lyfter vi upp, men till neutral. Länder som gynnas av centralbankers massiva kvantitativa lättnader bör enligt vår mening åter vara de som gynnas på marknaderna. Tillväxtmarknader låter vi vara kvar på neutral men viktar upp östeuropeiska aktier (inklusive Ryssland) på bekostnad av asiatiska.

Sentimentsmässigt har vi helt nyligen fått se investerarna vakna till och börjat lämna en defensivt neutral positionering. Detta innebär att marknaden troligtvis kommer vara flödesstyrd en tid framgent. Även om aktier generellt sett har avkastat bra, är det vår mening inte frågan om övervärderade börser. I en fas när världsekonomin stärks bör aktier generellt utvecklas väl, särskilt i förhållande till långa obligationer, som i sin tur står risken för kapitalförluster om räntorna fortsätter upp, vilket vi också bedömer att de gör.

Då vi ser bäst förutsättningar för småbolag kontra större bolag, givet konjunkturfasen, viktar vi upp småbolag kontra stora bolag i de mandat där det är möjligt. Detta gäller också för amerikanska aktier.

Här finner du vår analys i sin helhet. Har du några frågor med anledning av detta eller annat är du mycket välkommen att kontakta mig.

God fortsättning på det nya året!  

Jonas Olavi
Allokeringsansvarig
Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
jonas.olavi@alfredberg.com
Twitter @j_olavi

Liknande artiklar:

Vilken dröm vill du att ditt orange kuvert ska kunna uppfylla när du går i pension?

Våra enkla fondtips guidar dig i premiepensionsvalet.

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.