630x215-saling-boat

Alfred Berg, en modern kapitalförvaltare med lång tradition

Alfred Berg är en självständig nordisk kapitalförvaltare inom BNP Paribas Group. Med vårt erbjudande får du tillgång till lokal expertis kombinerat med ett globalt nätverk av förvaltare, investeringsspecialister och investeringslösningar.

Vi är verksamma på den nordiska marknaden och har mer än 150 års erfarenhet inom kapitalförvaltning. På våra kontor i Helsingfors, Oslo och Stockholm arbetar totalt cirka 100 medarbetare specialiserade på kapitalförvaltning, analys och kundservice.

Målet är att bli din prioriterade investeringspartner – en dynamisk lokal expert med ett brett, globalt erbjudande.

Lokal närvaro

Du når oss lokalt, med säljare och investeringsspecialister och förvaltare som engagerar sig i våra kunder.

Nordisk styrka

Genom vårt nära samarbete i Norden skapar vi gemensamma nordiska produkter, delar erfarenheter och expertis som våra kunder får ta del av.

Global räckvidd

Tack vara moderbolaget BNP Paribas Investment Partners – representerade i mer än 20 länder, med mer än 600 investeringsspecialister och förvaltare – erbjuder vi dig en världsomspännande bank av kunskap om marknader och kunder, när som helst.

Dela sidan:

Alfred Berg

Det som gör oss unika är vår lokala närvaro i kombination med ett vidsträckt globalt nätverk. Vi erbjuder konkurrenskraftiga produkter som skapar mervärde för våra kunder på lång sikt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.