Vår nordiska ledning

214x260-vincent-trouillard-perrot

Vincent Trouillard-Perrot

CEO, Alfred Berg Asset Management AB

Vincent Trouillard-Perrot är nordisk CEO på Alfred Berg, med det övergripande ansvaret för Alfred Bergs affärsutveckling i Norden och Baltikum. Han har mer än 20 års erfarenhet från den europeiska och asiatiska finansmarknaden. Innan Vincent började på Alfred Berg 2011 var han VD HK och Head of APAC Hub på BNP Paribas Investment Partners i Asien. Hans tidigare erfarenheter omfattar flera år inom kapitalförvaltning i Asien. Han har masterexamen i finans, marknadsföring och företagsekonomi från INSEEC Paris School of Business.

214x260-arnesen-helge

Helge S. Arnesen

CEO & Nordic CIO, Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

Helge S. Arnesen är VD för Alfred Berg Asset Management AS i Norge och förvaltningschef Norden med ansvar för Alfred Bergs förvaltning på den nordiska marknaden. Helge har arbetat på Alfred Berg sedan 2010. Han har mer än 20 års erfarenhet från norsk finansmarknad och kommer närmast från en tjänst som räntechef och medlem av investeringskommittén på Folketrygdfondet, en del inom den norska statens pensionsfond. Han har även 10 års erfarenhet från livförsäkringsbranschen och har arbetat flera år som trader och förvaltare på räntesidan. Helge har en examen från Industriell Ekonomi på NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) och även en MTM, Master of Technology Management från NTNU/NHH (Norges Handelshöyskole) /MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Juhani Keinänen Juhani Keinänen
Country Manager & Head of Sales, Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland
Juhani Keinänen ansvarar för Alfred Bergs finska verksamhet och för den lokala försäljningsavdelningen i Finland. Juhani har börjat på Alfred Berg 2015. Han kom till finansbranschen 1988 och har samlat på sig en hel del erfarenhet med att ta kundansvar och jobba inom olika arbetsuppgifter också som b.la förvaltare och treasurer. Bland Juhanis tidigare arbetsgivare hör Danske Capital, Carnegie, Opstock, DNB och Merita-Nordbanken (Nordea). Juhani har utbildat sig till MBA på Svenska Handelshögskolan.
214x260-serge-riff

Serge Riff

CFO, Alfred Berg Asset Management AB

Serge Riff är CFO Norden på Alfred Berg sedan juli 2011. Han kommer närmast från en roll som vice CFO för koncernen på BNP Paribas Investment Partners, Alfred Bergs moderbolag. Serge har arbetat på BNP Paribas sedan 1990. Efter att ha arbetat på olika positioner inom IT och internrevision började han 2001på BNPP Investment Partners i rollen som Global Head of Management Accounting. Serge har en masterexamen från Ecole Centrale de Lille.

214x260-tomas-scherp

Tomas Scherp

CEO & Nordic Head of Sales, Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Tomas Scherp är VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och försäljningsansvarig i Norden. Tomas började på Alfred Berg år 2000 och har mer än 19 års erfarenhet från finansmarknaden. Inom Alfred Berg har han haft ett antal olika positioner i Sverige och övriga Norden, inledningsvis inom produkt- och affärsutveckling och därefter inom försäljningsorganisationen. Han har tidigare arbetat som managementkonsult med inriktning mot kapitalförvaltning. Tomas har en magisterexamen i företag- och nationalekonomi och är även certifierad finansanalytiker CEFA (Certified European Financial Analyst).

214x260-lisa-stejmar

Elisabeth Stejmar

HR-chef, Alfred Berg Asset Management AB

Elisabeth Stejmar är nordisk HR-chef på Alfred Berg Kapitalförvaltning AB i Sverige. Elisabeth har det övergripande ansvaret för HR i Norden. Innan Elisabeth kom till Alfred Berg 2012 har hon arbetat som HR-chef på RBS, Xaar och ABB Treasury Center. Hennes erfarenhet omfattar 20 år i branschen på olika positioner på nordisk nivå.

 214x260-hanna-palmstierna

Hanna Palmstierna

Head of Nordic Legal and Compliance, Alfred Berg Asset Management AB

Hanna Palmstierna är övergripande ansvarig för Alfred Berg koncernens funktioner för juridik och regelefterlevnad. Hanna har en bred erfarenhet av arbete inom juridik och finans i olika ledande befattningar och har arbetat inom området i mer än 25 år.  Hon startade sin yrkeskarriär inom domarväsendet och är hovrättsassessor från Svea hovrätt.  Hanna har också tidigare tjänstgjort som rättssakkunnig på Finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet.  Större delen av sin yrkeserfarenhet har hon från bolag på den svenska finansmarknaden.  Bland tidigare arbetsgivare återfinns Neonet Securities, Pareto Securities, Öhman koncernen och Länsförsäkringar.

214x260-sami-vartiainen

Sami Vartiainen

COO, Alfred Berg Asset Management AB

Sami Vartiainen är administrativ chef på Alfred Berg i Norden. Sami har mer än 15 års erfarenhet inom finansbranschen. Innan han började på Alfred Berg 2005 arbetade han som fondförvaltare. Inom Alfred Berg har Sami tidigare även arbetat som VD för Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab och ansvarig för den finska verksamheten samt som VD för Alfred Berg Funds Ltd. Han är även ansvarig för produktutveckling i Norden. Sami har examen både från University of Pittsburgh och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

 

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.