Svenska Räntor
10.01.2017
News feed, Nyheter, Svenska räntor och krediter

Svenska räntor december 2016

Den 10-åriga svenska statsobligationsräntan steg något mindre än den korta med 2-årig löptid, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen är nu 118 räntepunkter. Kreditspreadar, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP) var i stort oförändrade.

Hur stora kan ränteskillnaderna vara mellan olika räntemarknader?

Den senaste tidens ränteuppgång har till stor del drivits av förväntningar om att finanspolitiska stimulanser ska ersätta penningpolitiska stimulanser. Detta finanspolitiska tema fick förnyad kraft med Trumps seger i presidentvalet i USA, vilket forsätter att driva upp räntorna, med de amerikanska räntorna i spetsen. Även om den ekonomiska förväntningsbilden i nuläget är positiv, mätt med företagsenkäter, så ser vi en hel del luft i förväntningsbilden. Den Europeiska Centralbanken och Riksbanken förlängde sina obligationsköp i december i stort enligt förväntningsbilden.

Den långa svenska statsobligationsräntan med 10-årig löptid steg med upp till 4 räntepunkter till 0,57 procent under december. Tyskland uppvisade fallande räntor, vilket innebar att räntemarginalen mot Tyskland steg med 11 räntepunkter till 41 räntepunkter. Den korta svenska statsobligationsräntan med 2-årig löptid steg med 8 räntepunkter till -0,61 procent, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 118 räntepunkter.

Kreditspreadar, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), var i stort oförändrade under december, vilket ändå gav ett positivt bidrag från kreditobligationer via räntan. Prisutvecklingen för företagsobligationer kan påverkas både av förändrade kreditspreadar och förändrade nivåer i referensräntor.

Givet de massiva penningpolitiska stimulanserna från flera centralbanker ser vi en fortsatt gynnsam miljö för bostads- och företagsobligationer.

Liknande artiklar:

Vilken dröm vill du att ditt orange kuvert ska kunna uppfylla när du går i pension?

Våra enkla fondtips guidar dig i premiepensionsvalet.

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.