Fler nyheter
Nyheter, Nyhetsflöde, Svenska aktier - Svenska aktier april 2019

Mycket stark börsmånad

Nordiska fastighetsaktier, Nyheter, Nyhetsflöde - Nordiska fastighetsaktier April 2019

Positivt momentum

Hållbara investeringar, Hållbara investeringar, Nyheter, Nyhetsflöde - Hållbara investeringar april 2019
Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.