Alfred Berg Fonder AB

Alfred Berg Fonder AB ägs till 100 % av BNP Paribas Asset Management Holding. Alfred Berg Fonder AB bedriver fondverksamhet. Vårt fokus är ränte- och aktieprodukter på den nordiska marknaden. Alfred Bergs fonder distribueras via våra samarbetspartners.

Dela sidan:

Information om ersättningar

Externrevisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.
Huvudansvarig revisor är Sussanne Sundvall.

→ PricewaterhouseCoopers AB

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ),

106 40 Stockholm med säte i Stockholm

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.