Styrelse, ledning och externrevisor

Ledamöter

Luca Restuccia (ledamot), representerar bolagets ägare BNP Paribas Asset Management Holding
Vincent Trouillard-Perrot (ordförande), CEO Alfred Berg Asset Management AB
Åke Fors (ledamot), advokat och partner Setterwalls Advokatbyrå.
Johan H Larsson (ledamot), driver egen verksamhet med inriktning mot affärsutveckling inom den finansiella sektorn.

Ledande befattningshavare

Leif Lindqvist, verkställande direktör
Elisabeth Stejmar, verkställande direktörens ställföreträdare
Ann Heydorn, ansvarig för regelefterlevnadsfunktionen
Magnus Bornhammar, ansvarig för riskhanteringsfunktionen

För mer information om styrelsens kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet, kontakta Alfred Berg Fonder AB.

Externrevisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.
Huvudansvarig revisor är Sussanne Sundvall.

PricewaterhouseCoopers AB

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.