Tillsyn och tillstånd

Alfred Berg Fonder AB (org nr 556767-5656) bedriver fondverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Alfred Berg Fonder AB är helägt dotterföretag till Alfred Berg Asset Management AB (org nr 556511-1027). Registreringsnummer för mervärdeskatt är SE663000157301.

Alfred Berg Fonder AB har tillstånd till fondverksamhet.

Mer information finns på Finansinspektionens webbplats:

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.