Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB är en modern kapitalförvaltare med lång tradition.

Dela sidan:

Information om ersättningar

Externrevisor

Öhrlings PricewatershouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm
Huvudansvarig revisor är Sussanne Sundvall.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.