BNP Paribas Asset Management – vårt moderbolag

  • En erkänd kapitalförvaltare och rådgivare med 560 miljarder euro i förvaltat kapital
  • Verksamhet i 30 länder på 5 kontinenter (Europa, Asien-Stillahavsregionen, Nordamerika, Latinamerika samt Östeuropa, Mellanöstern och Afrika), med mer än 3 000 anställda
  • En organisation som sätter kunden i centrum med mer än 500 kundansvariga specialister som möter investerares behov i 74 länder
  • Omkring 700 investeringsspecialister i 24 länder: övertygelse, erfarenhet och expertis
  • Uppbackade av BNP Paribas Group, en av de högst rankade bankerna i världen

BNP Paribas Asset Management är ett självständigt affärsområde inom BNP Paribas gruppen. Det ger oss förmånen av att ha en global bankkoncerns erfarenhet och stabilitet i ryggen.

Som en av de första aktörerna som undertecknat FNs deklaration om ansvarsfulla placeringar (UN PRI) strävar vi efter att arbeta innovativt och betona frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Alfred Berg är en av flertalet partners inom BNP Paribas Asset Management. För oss som nordisk investeringsspecialist inom BNP Paribas Asset Management är vårt moderbolag en värdefull tillgång och trygghet, vilket även gynnar våra kunder. Tack vare BNP Paribas Asset Managements plattform kan vi erbjuda motsvarande flexibilitet, öppenhet och tillförlitlighet som de bredaste aktörerna på marknaden.

Alla siffror från 31 december 2016. BNP Paribas Groups rating: A enligt Standard & Poor (per den 11 mars 2016), A1 enligt Moody (per den 28 maj 2015) och A+ enligt Fitch (per den 13 december 2016).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.