10.10.2017
Nyheter

Alfred Berg först ut med Svanenmärkt fond

Idag offentliggjordes vilka fonder som är först ut på marknaden att Svanenmärkas. Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige knep den första licensen.

Nordisk Miljömärkning presenterade i juni i år sina kriterier för Svanenmärkning av fonder. Alfred Berg var ett av flera fondbolag som ansökte om certifiering, mot bakgrund av att vi ser ett växande behov av konsumentinformation inom hållbara investeringar. Vår fond Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige, med inriktning på att investera i bolag där hållbarhetstrender utgör en viktig drivkraft, lämpar sig väl för en märkning som associeras med miljö och hållbar utveckling.

– Det är en i vårt tycke modern hållbarhetsfond där vår långa erfarenhet av förvaltning och hållbarhet nu möter Svanens krav på tydlighet och transparens. Det känns bra att en erkänd organisation kvalitetssäkrat våra strategier och processer, och en fin sak med Svanen är att de successivt utvecklar sina krav för att driva på en positiv utveckling. Det är viktigt inte minst i en marknad där synen på hållbara investeringar utvecklas hela tiden, säger Anita Lindberg, Hållbarhetsansvarig på Alfred Berg.

Dagens sparare efterfrågar en hållbarhetsmärkning som kontrollerar och följer upp kraven. Det säger nästan 8 av 10 sparare, av dem som är intresserade av att placera en del av sitt sparande i en hållbar fond enligt en undersökning som Miljömärkning Sverige låtit göra[1]. Att 96 procent av svenskarna känner igen Svanen[2] skapar goda förutsättningar att nå ut till denna kundgrupp.

– Att det är Svanen som står för märkningen ser vi som en garant för ett verkligt kundperspektiv – ett ansvar som delas mellan fondbolaget och Svanen. Du ska som investerare, privat eller institutionell, verkligen förstå vad märkningen står för, kunna få svar på dina frågor och känna en trygghet i att produkten håller vad den lovar. Det ligger i linje med hur vi vill utveckla vår verksamhet, att göra fondvalen enklare, säger Tomas Scherp, vd på Alfred Berg.

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige finns som valbar fond hos Pensionsmyndigheten.se, samt att köpa på Nordnet.se eller Avanza.se

[1] Kantar Sifo 2017
[2] www.svanen.se

VIKTIG INFORMATION

Detta är ett marknadsföringsmaterial av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.  En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används
Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen.
Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på www.alfredberg.se

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.