People reading news
16.04.2019
Allokering, Nyheter, Nyhetsflöde

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på…vad alla andra tycker

Fondförvaltarna resonerar - Baissigheten kapitulerar!

I SENASTE FUND MANAGER SURVEYN från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in 5-11 april står att läsa att respondenterna nu börjat kapitulera för den starka börsen. De tidigare så pessimistiska investerarna har börjat se ljusare på tillväxten, även om majoriteten fortfarande bedömer att den kommer vara lägre framöver, så är de åtminstone inte så bekymrade som de var vid årsskiftet.

DEN STÖRSTA FÖRÄNDRINGEN, och som kan komma att bli den största risken är uppfattningen om de korta räntorna. Eftersom både FED och ECB signalerat tålamod med låga räntor länge så är det nu väldigt få investerare som tror på stigande räntor. Optimistiska investerare tror normalt på högre räntor eftersom en god konjunktur normalt sett pressar upp räntorna när centralbankerna höjer för att undvika framtida bubblor. Detta får som följdeffekt att placerarna slappnar av och positionerar sig i risktillgångar och därmed åter blir känsliga när räntorna väl börjar ticka upp igen.

SOM KAN SES i nedan diagram så har volatilitetsindex för i princip alla tillgångar sjunkit tillbaka kraftigt på senare tid. Volatilitetsindex speglar riskuppfattningen kommande månad och finns för i princip alla tillgångar.

190416-1

Källa: Bloomberg

PÅ RISKFRONTEN ÄR placerarna fortfarande bekymrade över handelskriget mellan USA och Kina, men i takt med att konstruktiva trevningar når marknaden så har riskuppfattningen sjunkit undan successivt. Även kinesisk avmattning finns på riskagendan, men personligen tror jag denna risk kommer fortsätta att skingras i takt med att bättre data når marknaden, vilket är rimligt efter de stöd som regeringen givit de senaste kvartalen. I nedan graf ser man BNP-tillväxten för Kina och som nu ligger kring 6,4 procent, men även infrastrukturinvesteringar där ett ordentligt lyft skedde under förra året, men som ännu inte fått effekt på tillväxten. Även om handelskriget pressat tillväxten genom ökade kostnader och marginellt mindre handel är det rimligt att förvänta sig att den kinesiska tillväxten får ett litet lyft inom den närmaste framtiden.

190416-2

Källa: Bloomberg

PÅ EN ÖVERGRIPANDE allokeringsnivå säger sig investerarna ha ökat aktier och uppgången i positioneringsandelen är faktiskt lika stor som efter att Trump vann presidentvalet. Övervikten har finansierats med kassa som minskat med största magnituden sedan Trumps seger. Också obligationer har ökats upp, men är fortfarande underviktade, medan fastigheter och råvaror ligger och slår kring neutral vikt. I nedan graf visas avkastningen för globala aktier etc i dollartermer. Som tydligt framgår har aktier och fastigheter gått starkast medan obligationer och hedgefonder givit lägst avkastning, om än positiv. I det perspektivet har det således varit en bra strategi att ha större exponering mot aktier och fastigheter än övriga tillgångsslag.

190416-3

Källa: Alfred Berg, Bloomberg

PÅ REGIONAL NIVÅ har investerarna valt att öka i USA igen efter att ha varit ambivalenta kring den relativt sett högre värderingen.  Europeiska aktier har också fått se ökat intresse (nu neutrala), medan främst tillväxtmarknadsaktier (fortfarande övervikt) samt japanska aktier (undervikt) varit finansieringskandidater. I nedan graf ses årsavkastningen för olika marknader och USA sticker ut som den ledande medan Japan gått relativt sett svagast. Samtliga marknader är dock upp med goda 10 procent eller mer, i dollartermer, vilket ligger över det historiska snittet.

190416-4

Källa: Alfred Berg, Bloomberg

I VÅR ALLOKERING håller vi fast vid en övervikt i amerikanska aktier kontra europeiska och har en neutral vikt gentemot Japan och tillväxtmarknader.

PÅ TEMAT JAPAN kan vi konstatera att japanska börsen ser lite mer intressant ut på egna meriter och bör bevakas. En fortsatt expansiv penningpolitik med låg ränta stimulerar förstås. Värderingen är låg i förhållande till historiska snittet och gentemot många andra marknader. Samtidigt skvallrar ETF-flöden om att det är en ogillad region och i ETF-termer så är positioneringen faktiskt ordentligt negativ, vilket gjort landets aktier underägda i ett viktperspektiv. Tidigare, när positioneringen på ETF-marknaden varit så negativ har börsen oftast vänt upp igen kort därefter. Mot detta står att läget rent politiskt är svårtolkat. Dels har det aviserats en momshöjning, som dock kan komma att skjutas upp igen, dels har Bank of Japan fört en betydligt restriktivare politik flödesmässigt, även om räntan fortfarande är extremt låg. Dessutom ser vinstestimatstrenden mindre lockande ut med sin sidledes rörelse, men om grannlandet Kina lyfter bör det gynna Japan också. Även om vi inte gör någon förändring än ökar vi bevakningen på japanska aktier.

190416-5

Källa: Bloomberg. Avser Nikkei 225

SLUTSATS: Vi gör ingen förändring i allokeringen med anledning av insikterna från den globala enkäten. Vi ser fortfarande risker i en (för) stark börs, relativt svagt tillväxtmomentum, vilket inte minst räntemarknaden signalerar, potentiellt eskalerande handelskrig, där vi sannolikt får vänta till minst juni på ytterligare konkreta besked i Kina-USA-frågan, samt potentiellt en hård Brexit, också någon gång under sommaren.

Har du frågor med anledning av detta eller annat är du mycket välkommen att kontakta mig.

Vänliga hälsningar / Kind Regards,

Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.