10.01.2019
Nyheter

Hållbara investeringar december 2018

Är ESG värderelevant?

DAGS ATT MJUKA UPP hjärnan inför att jag inom kort står inför ett hundratal studenter på Ekonomihögskolan i Lund för att lära dem allt jag kan om ESG och företagsvärdering. Alltså, om huruvida ESG påverkar ett företags aktiekurs eller finansiella värdering. Absolut, ESG är värderelevant, frågan är bara varför, hur, var och när. Och var börjar och slutar egentligen ESG och det vi lite svepande brukar benämna hållbarhet? Vad tänker du på, vad tänker jag på? Förstår vi sambanden?

FÖRST LITE OM BEGREPPET ESG. Minns jag rätt introducerades det i samband med att FN lanserade sina sex principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) 2006. Principerna, som har undertecknats av en stor del av världens kapitalägare och –förvaltare, handlar om att skapa förståelse för hur miljöaspekter (E), sociala aspekter (S) och bolagsstyrning (G) påverkar investeringsbeslut och ägarstyrning.

ESG-FRÅGORNA kallas ibland för icke-finansiella och sorteras ofta in under begrepp som immateriella tillgångar och goodwill (varumärke, förtroende etc). De är till sin natur ofta mer eller mindre kvalitativa, därmed inte så lätta att uttrycka monetärt. Tyvärr finns det fortfarande en tendens att prata om ESG och hållbarhet som ”mjuka” frågor. Inget kunde vara mer missvisande. Vad är det till exempel som är mjukt med klimatförändringarna, mänskliga rättigheter och korruption? Stenhårda frågor, men deras värderelevans beror på en massa olika faktorer. Jag brukar tänka ungefär så här:

FÖRSTA ORDNINGENS ESG kan ha direkt och avgörande påverkan på framtida kassaflöden då de ligger nära affärsmodellen och företagets egna affärsbeslut. På nedsidan: Kolkraft fasas ut snabbare än väntat, kolkraftproducenter går i konkurs. Oljetillgångar förlorar i värde i och med klimatomställningen (”stranded assets”). Korruption i telekomsektorn leder till miljardböter som slår direkt på sista raden. På uppsidan: Bolag A växer genom satsning på innovation och klimatsmarta lösningar, bolag B vinner marknadens förtroende genom ”fair play” i en korruptionsutsatt bransch.

ANDRA ORDNINGENS ESG kan ha mer indirekt påverkan på framtida kassaflöden. Saker som händer lite längre bort, men som påverkar förutsättningarna för företagets verksamhet. Den typ av händelser som företaget kan hantera, men inte fullt ut kontrollera. På nedsidan: Priset på kakao stiger till följd av oro på Elfenbenskusten, tuffare utsläppskrav i Kina stänger produktionskapacitet och driver råvarupriser, översvämningar i Thailand skapar leveransstörningar i elektronikindustrin. På uppsidan: Bolag C:s konkurrenskraft är stark tack vare tidiga investeringar i klimateffektiv produktion, med god marginal till skärpta utsläppskrav.

TREDJE ORDNINGENS ESG handlar egentligen om G:et i ESG, bolagsstyrning. Kort sagt, vilka verktyg ett företag har för att hantera första och andra ordningens ESG-aspekter. Styrning, riskhantering och ledarskap. Ordning och reda, koll på vad intressenter värdesätter, örat mot rälsen inför framtiden, förändringsbenägenhet och en massa andra kvalitéer vi värderar hos företag.

ORDNINGSFÖLJDEN speglar inte nödvändigtvis graden av värderelevans. För vissa företag kan andra eller tredje ordningens vara viktigare än första och det kan också variera över tid. Ofta, men inte alltid, är horisonten lång.

ETT NÅGOT OSTRUKTURERAT FÖRSÖK att vrida och vända på frågeställningen ”Är ESG värderelevant?”. Hoppas kunna slipa på pedagogiken inför mötet med alla vassa studenter och tror att mitt hetaste stalltips kommer att bli: Bygg er kunskap om ESG och hållbar utveckling, håll er uppdaterade i den snabba utvecklingen och tänk längre än näsan räcker.

OCH SLUTLIGEN OM VÄRDERINGAR VS VÄRDERING: Det kan vara samhällets förändrade värderingar som gör att ett företags värdering/aktiekurs ökar eller minskar. Det kan också vara ett företags värderingar som avgör om det agerar värdeförstörande eller värdeskapande.

Anita Lindberg, ESG-ansvarig

Liknande artiklar:

Hållbara investeringar maj 2019

Tänka längre

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.