08.11.2018
Nyheter

Hållbara investeringar oktober 2018

Håll i hatten, det går undan!

FINANSDEPARTEMENTET bjöd nyligen in till information om hur det går med arbetet kring EU-kommissionens handlingsplan för en hållbar finansmarknad (jag har skrivit om den förut och här kan du hitta mer detaljer). För mig har det varit lite som att skala en lök. Har man bara kommit förbi det första lite sega skalet av EU-formalia, så framträder ändå de övergripande målsättningarna tydligt. Med olika styrmedel vill kommissionen få finansmarknaden att:

  • Styra om mer kapital mot hållbara tillgångar
  • Hantera finansiella risker kopplade till klimatförändringarna
  • Bli mer transparent och långsiktig

GOTT SÅ, men det så kallade ”huret” är desto mer utmanande, fick vi veta från Marie Baumgarts, till vardags hållbarhetschef på SEB och medlem i den tekniska expertgrupp som ska stödja och fördjupa processen kring handlingsplanen (följ deras arbete här). Och hon påpekade samtidigt att det går fort! På bara några år är det många byggstenar som ska utvecklas, beslutas om och implementeras.

MARIE BAUMGARTS VITTNADE om en ”stress” hos EU-kommissionen att snabbt komma vidare med sin handlingsplan, vilket inte minst den senaste rapporten från internationella klimatpanelen, IPCC (CarbonBrief sammanfattar förtjänstfullt). Rapporten pekar på att vi skulle ha oerhört mycket att vinna på att hålla den globala temperaturökningen till max 1.5ºC, jämfört med 2ºC. Även vid 1.5ºC kommer effekterna att bli stora, men hanterliga jämfört med ett ganska dystopiskt 2ºC-scenario. Det är allvar och fort får inte bli fel.

IPCC-RAPPORTEN var kanske det uppvaknande som behövdes för att driva på ännu hårdare för snabba och långtgående omställningar av energisystem, markanvändning, industri och urban infrastruktur. Rapporten uttrycker att de här systemskiftena saknar motstycke i historien och förutsätter massiva utsläppsminskningar i alla sektorer, en stor bredd av olika anpassningsåtgärder och en rejäl uppskalning av investeringar i dessa åtgärder. Och det är ju på den sista punkten finansmarknaden kommer in som aktör, för att via olika mekanismer stödja den nödvändiga omställningen. Privat kapital behöver mobiliseras för att fylla ut ett uppskattat investeringsbehov på €180 miljarder till 2030, för att uppnå EUs klimatmål.

GÅR DET ATT UNDERLÄTTA för investerare, pensionsfonder och riskkapitalister att investera grönt? Expertgruppen har kommit en bit på väg i arbetet med en så kallad grön taxonomi, ett seriöst försök att definiera vad som kan räknas som en grön ekonomisk aktivitet. Det är aktiviteter som ska uppfylla ett av nedanstående sex mål, utan att motverka något av de andra.

1) Åtgärder för att minska klimatpåverkan (mitigation); 2) Åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringarna (adaptation); 3) Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser; 4) Övergång till en cirkulär ekonomi, avfallsminskning och återvinning; 5) Utsläppsminskning och –kontroll; 6) Skydd av ekosystem.

INITIALT är det mål 1 och 2 som är i fokus och 10 000-kronorsfrågan är hur taxonomin kommer att utformas i detalj. Kategorierna kommer att utgå ifrån olika typer av aktiviteter/processer, snarare än sektorer eller ett företags produkter/tjänster, som finansmarknaden är van att tänka. Företagen i sin tur kommer att behöva förse marknaden med information på ett nytt sätt. Implementeringen lär visa sig i både hård och mjuk reglering.

MARIE BAUMGARTS PEKADE på att det som händer nu kan ses som en nödvändig korrigering för brister som funnits historiskt, t ex när vi mäter tillväxt. ”Korrigeringen” omfattar i det här fallet finansmarknadens funktionssätt och den finansiella stabiliteten, som behöver ta höjd för framförallt klimatförändringarna och dess effekter. Och jag kan bara bekräfta Marie när hon sa, att under de senaste två åren har det hänt mer än de tjugo föregående inom hållbar utveckling. Kommissionens första måldatum är 2020. Så håll i hatten – det går undan!

Anita Lindberg
ESG-ansvarig

 

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.