10.10.2017

Hållbara investeringar september 2017

Svanen har landat på fondmarknaden

BRUKAR DU KÖPA SVANENMÄRKT? Toapapper, diskmedel, spolarvätska, köksskåp eller andra av de tusentals miljömärkta produkter vi hittar i handeln? Kanske väljer du rent av ett Svanen-märkt hotell? Nu på höstkanten har vi mötts av affischkampanjen där Gunde Svan badar i tallolja, basen i Preems Svanen-märkta diesel.

SVANEN HAR VERKLIGEN TAGIT PLATS som en av de mest välkända och trovärdiga miljömärkningarna på den nordiska marknaden. Svanen grundades 1989 av Nordiska Ministerrådet för att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön. Det började med papper och batterier och idag hittar du Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster. Nu har turen kommit till fondmarknaden och Svanen har också landat på Alfred Berg som förvaltar en av de första Svanenmärkta fonderna, Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige.

KAN FONDER SVANENMÄRKAS? Frågan ställdes redan 20 år sen. Utgångspunkten var en vilja att hjälpa miljömedvetna sparare till enklare val. Det var för tidigt, för svårt och för få fonder. Ytterligare något försök gjordes, men marknaden var inte beredd då heller. 2016 plockades så bollen upp på nytt och då såg situationen helt annorlunda ut. Hållbara och ansvarsfulla investeringar har varit en superstark trend de senaste åren. Det märks både på hur kapitalmarknaden i stort arbetar med hållbarhetsfrågorna och på utvecklingen av produkter. Det har främst varit de institutionella investerarna som drivit utvecklingen, men på senare tid har det märkts ett växande intresse bland privatspararna. Tiden var mogen!

UNDER EN INTENSIV PROCESS, i tät dialog med fondbolagen och andra intressenter, utvecklade Svanen sina första bedömningskriterier för fonder under andra halvan av 2016. Efter en remissrunda under våren klubbades de i juni 2017. Självklart har det inte varit en enkel och rak resa, den har varit kantad av kunskapsutbyte och avvägningar. Något som är gemensamt för alla produktgrupper utgår jag ifrån, då ingen är den andra lik och det finns många unika förutsättningar att ta hänsyn till.

VI HAR VALT att svanen-märka fonden Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige. Det är en i vårt tycke modern hållbarhetsfond där vår långa erfarenhet av förvaltning och hållbarhet nu möter Svanens krav på tydlighet och transparens. En bra produkt vässas ytterligare! En viktig sak med Svanen är att de successivt utvecklar sina krav och på det sättet driver på en positiv utveckling. Inte minst viktigt i en marknad som är i snabb rörelse och där synen på en hållbar investering utvecklas i takt med att drivkrafterna i omvärlden förändras. Det som för ett decennium sen räknades som progressivt är idag närmast hygienkrav på många marknader.

VAD KRÄVS AV EN SVANENMÄRKT FOND? Ska du Svanen-märka exempelvis ett tvättmedel ställs krav på själva produktionsprocessen, på produktinnehållet och på produktinformationen. För en fond gäller samma princip – såväl investeringsprocessen som själva innehaven omfattas av krav, och det gäller också kommunikationen till spararen. Detta finns utförligt beskrivet i kriteriedokumentet på www.svanen.se/fonder. Där hittar du även Frågor & Svar, som reder ut begreppen och ger en bild av både vad en Svanen-märkt fond är och inte är. Det sista är viktigt för att precis som för andra produkter måste vi tänka, att även en Svan har sina begränsningar. Dock ska den hålla mycket god marginal till den fula ankungen.

VI HOPPAS NU ATT SVANEN FLYGER. Inte bara för egen del utan till gagn för hela marknaden. Alla vinner på tydlighet, transparens och utmaningen att bli ännu bättre!

Anita Lindberg
ESG-ansvarig

VIKTIG INFORMATION

Detta är ett marknadsföringsmaterial av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.  En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används
Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen.
Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på www.alfredberg.se

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.