10.10.2018

Hållbara investeringar september 2018

Hållbarhet i mittfåran - dags att vässa formen

FÖR SNART 20 ÅR SEN började jag arbeta som analytiker inom hållbara investeringar och jag minns ett särskilt tillfälle. Ett sånt där som har fastnat i minnet för att det var så typiskt för hur det var då. Jag ringde upp ett norskt företag – förmodligen efter att först ha mailat flera gånger utan svar – och bad att få bli kopplad till den person som ansvarade för miljöfrågor. Växeltelefonisten sa vänligt men bestämt: Vi har det bra som vi har det vi! Och så var det slut på det samtalet.

IDAG EN HELT OTÄNKBAR TANKE. Dels att be om kontakt med ”den” som ansvarar, dels att bli avfärdad redan i växeln. Idag är det öppna spjäll hos nordiska bolag. Första kontakten sker i allmänhet via Investor Relations, som sen samordnar vidare dialog, inte sällan på vd-nivå. Hållbarhetsansvariga har blivit samordnare, strateger och kommunikatörer, medan mycket av arbetet sker integrerat i verksamheten och ute i linjen. Det jag kan sakna är de mer informella samtalen med de som arbetar praktiskt med hållbarhetsfrågor. Baksidan med att frågor blir strategiska och viktiga, då styrs kommunikationen upp och blir mer professionell. Tänk då när hållbarhetsfrågor börjar ses som kurspåverkande information!

VI KAN MED FOG SÄGA att en rejäl normförflyttning har skett och att hållbarhet nu befinner sig i den nordiska mittfåran. Vi kan också vara stolta över att några av ”våra” börsbolag ligger i framkant globalt. Den här höga lägstanivån har också gjort att lagstiftarna ”vågat” införa nya regleringar, bland annat inom rapportering. Jag kan också med fog berätta att samma sak sker på finansmarknaden.

SVERIGES FORUM FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR Swesif, grundades 2003. Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. I sex år har jag suttit i Swesifs styrelse, idag som ordförande, och kunnat följa utvecklingen på nära håll. Under den tiden har medlemsantalet vuxit snabbt och stadigt, från knappt 40 vid 10-årsjubileet 2013, till dagens 100. Swesif var först, men även de andra nordiska länderna har liknande forum: Dansif (2008), Finsif (2010), Norsif (2013), och nu senast IcelandSif (2017). Totalt samlar dessa fem drygt 250 kapitalägare, kapitalförvaltare och andra intressenter – i princip hela branschen. Under september möttes ett 100-tal personer i Oslo för Nordic SIF 2018, ett tillfälle att utbyta erfarenheter mellan länderna. Mötet gästades av vd vid det europeiska paraplyforumet Eurosif, som bekräftade att de nordiska länderna betraktas som föregångare inom hållbara investeringar i Europa.

EUROPA SNEGLAR PÅ NORDEN, men Norden sneglar lika mycket på Europa just nu. Hållbara investeringar är nämligen på väg in i en mer reglerad miljö. I våras lanserade EU-kommissionen sin Actionplan for sustainable Growth. Planen har tre syften: 1) Att styra om kapitalflöden mot hållbara investeringar, för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt; 2) Att hantera finansiella risker kopplade till klimatförändringarna, miljöförstöring och sociala frågor; och 3) Att verka för öppenhet och långsiktighet i ekonomin.

UNDER VART OCH ETT AV DESSA MÅLOMRÅDEN arbetas det nu för fullt med att hitta former för reglering och lagstiftning. På Nordic SIF diskuterades inte minst den nya så kallade taxonomi som Kommissionen ska införa, för att tydligare definiera vad som kan räknas som en hållbar investering eller tillgång. Det finns röster både för och emot detta: Å ena sidan en längtan efter standardisering på en marknad som över tid blivit ganska spretig, å andra sidan en oro för att taxonomin ska bli för snäv och fyrkantig. Och så den vanliga invändningen att EU-standarder är lika med mellanmjölk. Min egen syn är att EUs initiativ är av godo, men att det är helt centralt att det inte skapas inlåsningseffekter och barriärer för innovation och en holistisk syn på hållbara investeringar och tillgångar. Jag är glad att Sverige har bra representation i arbetet.

VI BEHÖVER SKILJA PÅ PIONJÄRER OCH LEDARE, på försprång och snabbast fötter. Ibland är de aktörer och marknader som varit tidigt ute, både dagens och framtidens ledare. I tider av snabba förändringar och transformation kan det istället vara en fördel med oskrivna blad och förutsättningslös innovation. Med det sagt: Ingen kan slå sig till ro och tro att nu är det bara att skörda frukterna av decennier av träget arbete inom hållbara investeringar, medan eftersläntrarna får springa benen av sig. Alla måste stå på tå i startblocken.

Anita Lindberg
ESG-ansvarig

 

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.