glass building facade
10.01.2019

Nordiska fastighetsaktier december 2018

Fastigheter fortsatt relativa vinnare

UNDER DECEMBER fortsatte den svenska börsen ned (OMX Stockholm Benchmark -5,9%). Fastighetsaktier visade återigen upp sina defensiva kvalitéer och slutade något upp under månaden (Carnegie Real Estate Index +0,7%).

BÅDE SVERIGES RIKSBANK OCH FEDERAL RESERVE beslutade under månaden att höja sina styrräntor med 25 baspunkter vardera, till -0,25% respektive 2,25-2,50%. Detta var redan inprisat och räntorna för de långa statsobligationerna fortsatte istället ner under december (USA -33 baspunkter och Sverige -2 baspunkter).

I GENERELLA ORDALAG kan man beskriva läget med att oron för konjunkturen har ökat medan oron för stigande räntor har minskat. På nedersta raden bedömer vi det som en situation som fortsatt gynnar fastighetsbolag i relation till de flesta andra börssektorer. Flera stora börsbolag i Sverige är cykliska och mer exponerade mot världskonjunkturen än vad de lokala fastighetsbolagen är. Fastighetsbolag skulle förvisso också påverkas negativt av en inbromsande konjunktur (lägre marknadshyror och högre vakanser), men påverkan blir ändå i regel mindre än för t ex ett globalt verksamt verkstadsbolag. Till detta ska läggas att fastighetsbolag gynnas mer än de flesta andra bolag av fortsatt låga räntor.

TROTS DEN RELATIVT GODA AKTIEUTVECKLINGEN för sektorn är fastighetsbolagen inte högt värderade, tvärtom. I många fall handlas bolagen med stor rabatt mot vårt bedömda substansvärde för bolagen. I snitt värderas bolagen med en rabatt om drygt 5 procent jämfört med våra estimerade substansvärden (EPRA, 2018E). Då ska man komma ihåg att ett fåtal bolag som handlas med stor premium drar upp snittet. Medianrabatten för sektorn ligger på cirka 10 procent.

Jonas Andersson, chef svenska aktier

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.