glass building facade
07.02.2019
Nordiska fastighetsaktier, Nyheter

Nordiska fastighetsaktier januari 2019

Fastigheter fortsätter leverera god avkastning

UNDER JANUARI  vände den svenska börsen uppåt (OMX Stockholm Benchmark +8,1 procent). Fastighetsaktier utvecklades återigen bra och steg kraftigt (Carnegie Real Estate Index +10,0 procent).

MINSKAD ORO för fortsatta räntehöjningar gjorde att Fastighetssektorn utvecklades starkt på börsen under januari. Därutöver uppvisade bolagen som rapporterade under månaden på fortsatt god hyresutveckling.

BYGGBOLAGEN UPPVISADE GENERELLT SETT inte samma styrka på börsen. Oron för konjunkturen har ökat medan oron för stigande räntor har minskat. NCC rapporterade ett svagare resultat än väntat och halverade utdelningen, vilket påverkade kursen negativt. Även Bonava och JM rapporterade under månaden resultat som låg ungefär i linje med marknadens förväntningar. Utsikterna för bostadsbyggandet i Sverige framstår som fortsatt osäkra. Övrig byggnation, och då inte minst kopplade till infrastruktursegmentet, utvecklas dock väl.

TROTS DEN GODA AKTIEUTVECKLINGEN för sektorn under 2018 är fastighetsbolagen inte högt värderade, tvärtom. I många fall handlas bolagen med stor rabatt mot vårt bedömda substansvärde för bolagen. I snitt värderas bolagen med en rabatt jämfört med våra estimerade substansvärden. Under månaden rapporterade Castellum. Bolagets VD Henrik Saxborn betonade den goda hyresutvecklingen och att bolaget lyckats med att höja uhyrningsgraden till 93 procent. Det bidrog till att fastighetsaktier utvecklades postivt under månaden.

 

Jonas Andersson, chef svenska aktieteamet

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.