glass building facade
12.12.2018
Nordiska fastighetsaktier, Nyheter

Nordiska fastighetsaktier november 2018

Fortsatt starka rapporter och lägre långräntor

UNDER NOVEMBER fortsatte den svenska börsen ned något (OMX Benchmark -2%). Fastighetsaktier höll emot och slutade något upp under månaden (Carnegie Real Estate Index +1%). Långräntorna sjönk något under perioden, både i USA men framförallt i Sverige (från 0,6% till 0,5%). Den amerikanska centralbanken indikerade i slutet av månaden ett lägre värde för en normaliserad ränta, vilket betydligt dämpade oron för högre räntor framöver.

RAPPORTSÄSONGEN för fastighetsbolagen fortsatte med ett par eftersläntrande stora bolag. Budskapet avvek inte från rapporterna förra månaden, det vill säga efterfrågan på hyreslokaler är fortsatt stark, och redovisade värden för kommersiella fastigheter fortsatte upp.

BASERAT PÅ MARKNADSDATA och möten vi haft med management i flertalet fastighetsbolag gör vi bedömningen att underliggande resultat kommer att se starka ut de närmaste kvartalen. Det som på marginalen är negativt är ökade spreadar i obligationsmarknaden, som skulle kunna påverka sentimentet för fastighetssektorn. Värt att notera är dock att omförhandling av lån och förnyelse av obligationer fortsatt sker till lägre nivåer för fastighetsbolagen.

VAD GÄLLER KONTORSHYROR i Stockholm ser trenden ut att hålla i sig och indikationer finns nu på en ny toppnivå på 13 000 kronor per kvadratmeter. Detta är givetvis positivt för fastighetsbolag med Stockholmsexponering. Farhågor finns att dagens hyresnivåer inte är uthålliga. Vår bedömning är att det inte finns något som tyder på att nivåerna skulle komma ner det närmaste året. Siffror från Vasakronan indikerar dessutom att den reala hyran per kontorsarbetsplats i centrala Stockholm har kommit ner med nästan 40 procent de senaste 18 åren. Detta beror i huvudsak på mer effektiva kontor och därmed färre kvadratmeter per arbetsplats.

Jonas Andersson,
chef svenska aktier

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.