Modern buildings in Oslo with their reflection into the water
14.11.2018
Nyhetsflöde

Nu är Alfred Berg Fastighetsfond Norden live på SPP!

Alfred Berg har nöjet att meddela att vår fond Alfred Berg Fastighetsfond Norden från och med den 8 november är valbar på SPP:s fondtorg. Om ni önskar ytterligare information om denna fond är ni varmt välkomna att kontakta oss eller din rådgivare. Ytterligare försäkringsplattformar du kan köpa fonden på sedan tidigare är Skandia, Länsförsäkringar och Danica. Det går även att investera i vår fond direkt via Avanza och Nordnet. Besök gärna vår hemsida för mer information om faktablad, risknivå och fondbestämmelser genom att klicka här.

Förvaltarintervju

Jonas Andersson Ansvarig förvaltare av Alfred Berg Fastighetsfond Norden

Varför anser du att man ska investera i Alfred Berg Fastighetsfond Norden?

Investeringar i fastighetsaktier, och därmed i vår fond, är på sikt att jämställa med direkta investeringar i fysiska fastigheter, fast med högre grad av diversifiering, man äger ju indirekt en andel i ett stort bestånd av fastigheter, och som i sin tur genererar förbättrad likviditet.

Att lägga en del av sina investeringar i kommersiella fastigheter som ett komplement till obligationer och aktier är ett sätt att minska risken och förbättra den riskjusterade avkastningen för den totala portföljen, jämfört med att enbart justera vikterna i portföljen mellan dessa två tillgångsslag. De stora institutionella investerarna har sedan länge anammat detta. Ofta investerar de mellan 10 och 20 procent av den totala portföljen i fastigheter.

Nordiska fastighetsaktier ger också ofta en renodlad exponering mot den lokala Nordiska ekonomin. Norden har historiskt varit en bra geografi att vara exponerad mot och jag ser ingen anledning till att det kommer att ändra sig.

Kom också ihåg att de stora traditionella Sverigefonderna ofta är mycket sparsamt exponerade mot fastighetsaktier, de är ofta underviktade eller helt utan fastighetsaktier. Så har det varit historiskt och det skulle förvåna mig om det ändrar sig framöver.

Till sist, skilj på den kommersiella fastighetsmarknaden (kontor, lager, industri  etc) och bostadsrättsmarknaden, de utvecklas just nu helt olika.

Vilken är din bästa investering under din tid som förvaltare?

Mina bästa affärer är sannolikt beslutet att i början av sommaren 2017 avyttra stora delar av våra innehav i bostadsutvecklare (JM etc) och mitt beslut att successivt öka vårt innehav i Fabege till att som mest utgöra strax under 10% av fonden. Under våren 2018 köpte vi också in oss i finska Technopolis, som efter några månader blev utköpt från börsen till en premium.

Hur ser fondens förutsättningar ut inför 2019?

Vi gör bedömningen att kommersiella fastighetspriser kommer att fortsätta upp under 2019. Huvudanledningen är fortsatt stigande hyror och till viss del sjunkande avkastningskrav. En annan positiv faktor är att fastighetsvärderingarna i de noterade bolagen släpar efter verkligheten och att vi därför dessutom kommer att se substanstillväxt av den anledningen. Utöver detta kan bolagen skapa värde genom projektutveckling och transaktioner. Om man leker med tanken att värdetillväxten för fastighetsportföljerna i snitt blir i linje med inflationen, dvs runt två procent, och att intäkter och kostnaderna för bolagen ökar med lika mycket, blir den årliga substanstillväxten runt 10% (totalavkastning). Över tid utvecklas fastighetsaktier ofta i linje med substanstillväxten, så vårt base case är en totalavkastning runt 10% för sektorn. Med lite mer värdetillväxt, som jag förväntar mig under nästa år, blir substanstillväxten högre.

Den största risken är kopplad till stigande långräntor. Börsen tenderar att överreagera på detta och sådana perioder kan det mycket väl bli tal om det närmaste året. Håller sig ränteuppstället inom rimliga gränser så ser jag det bara som bra köptillfällen. Vår bedömning är att kommersiella fastighetspriser tål en långränteuppgång på ca 1,50 procentenheter, utan att dagens fastighetsvärderingar skulle se ansträngda ut.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på här www.alfredberg.se.

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på…vad alla andra tycker

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.