Anita Lindberg
23.05.2017

Ny styrelse i Swesif jobbar vidare för hållbara investeringar

Anita Lindberg, hållbarhetsansvarig på Alfred Berg, ny ordförande i Swesif.

Swesif (Sveriges forum för hållbara och ansvarsfulla investeringar) har fått en ny styrelse i och med årsstämman den 18 maj. Styrelsen består av 11 ledamöter med en bred samlad kompetens inom hållbarhetsanalys, förvaltning, produkt och marknad, samt forskning.

Anita Lindberg, ESG-ansvarig på Alfred Berg, tar över ordförandeposten efter Johan Florén, AP7.

“Jag säger tack för förtroendet och ser fram emot min nya roll i styrelsen med entusiasm och ödmjukhet. Inte minst är det jätteroligt att se så olika kompetenser kliva in. Vi befinner oss i ett läge med två starka trender inom hållbara investeringar: Standardisering å ena sidan, ett stort innovationsbehov å andra sidan. Swesif är en viktig aktör för att hitta en bra och rimlig balans mellan de båda drivkrafterna, genom samordning, utbyte och kunskapshöjning.
Anita Lindberg, tillträdande ordförande

“Det har varit sex intensiva och väldigt roliga år med en explosionsartad utveckling av organisationen. När jag kom in var drygt 20 företag medlemmar, idag har medlemsantalet passerat 80. Finansbranschen har helt enkelt gått ’all in’ i hållbarhet.”
Johan Florén, avgående ordförande

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesifs viktigaste uppdrag är att sprida information om hållbara investeringar i Sverige, bidra till utveckling av ny kunskap inom området samt utgöra en mötesplats för medlemmarna. Swesif växer snabbt och har idag har över 80 medlemmar från olika delar av finansmarknaden och samhället – kapitalägare, kapitalförvaltare, tjänsteföretag, forskare och intresseorganisationer.

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.