Incitament

Alfred Berg Fonder AB bedriver fondverksamhet. Inom fondverksamheten kan avgifter, kommissioner eller naturaförmåner (incitament) betalas ut. Bestämmelserna kring hur ett fondbolag ska hantera sådana incitament i samband med fondverksamhet finns bland annat i Finansinspektionens regler. Om incitament betalas eller ges till – eller betalas av – en tredje part måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten. Den får inte heller hindra Alfred Berg Fonder AB från sin skyldighet att agera i andelägarnas intressen. Andelsägare har rätt att få information om de incitament som Alfred Berg Fonder AB får av eller betalar till tredje part.

Alfred Berg Fonder AB:s fonder förmedlas och marknadsförs av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och Pensionsmyndigheten. Dessa får förmedlingsprovision/rabatt som beräknas som en procentandel av respektive fonds förvaltningsavgift för förmedlad volym.
Den som önskar mer information om incitament i Alfred Berg Fonder AB:s verksamhet kan kontakta bolagets Complianceavdelning.

 

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.