Tillsyn och tillstånd

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (org nr 556472-1149) bedriver värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. Alfred Berg Kapitalförvaltning AB är ett helägt dotterföretag till BNP Paribas Asset Management. Registreringsnummer för mervärdeskatt är SE663000157301.

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB har tillstånd för:

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
  (2 kap. 1 § 1 p. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  (2 kap. 1 § 2 p. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  (2 kap. 1 l§ 4 p. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  (2 kap. 1 § 5 p. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
  (2 kap. 2 § 1 p. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden)
 • Förvaltare av fondandelar
  (4 kap. 12 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder)

Mer information finns på Finansinspektionens webbplats:

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.