Integritetsskyddspolicy

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och Alfred Berg Fonder AB (”Alfred Berg”, ”oss”, ”vi”) är en del av BNP Paribas Group (BNPP Group). För Alfred Berg, och övriga företag inom BNPP Group, är skyddet av din personliga integritet av största betydelse. All din personliga information vi får del av hanteras med iakttagande av tillämpliga bestämmelser om behandling av personuppgifter och sekretess.

Med Personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska Personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi vill därför informera dig om både hur vi använder och skyddar dina uppgifter, syftet med vår behandling samt vilka rättigheter du har. Mer detaljerad information kan komma att lämnas vid behov.

För information från BNPP Group, tryck här.

Observera även att vi har en separat policy som behandlar användningen av cookies. Du hittar vår cookiepolicy här.

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.