Svenska räntor och krediter
10.01.2019

Svenska räntor december 2018

Riksbanken trycker upp korta räntor och marknadsoro pressar ned långa räntor

RIKSBANKEN har sedan septembermötet tydligt signalerat att en första höjning av styrräntan skulle komma i december eller i februari. Det visade sig att Riksbanken levererade sin första styrräntehöjning på 7 år i december från -0,5 procent till -0,25 procent. Under tiden som Riksbanken låste siktet på en snar höjning så surnade marknadssentimentet, påverkat av ökade politiska risker såsom handelskrig och Brexit samt sämre tillväxtutsikter i både Sverige och omvärlden. Marknadsreaktionen på den svenska avkastningskurvan – kurvan som visar räntenivå för olika bindningstider – var högre korträntor drivet av Riksbanken och lägre långräntor som påverkades av lägre omvärldsräntor, och då främst tyska statsräntor. Denna flackning skulle kunna fortsätta om det inte kommer en snar lösning på trasslet på handelsområdet mellan USA och Kina.

DEN SVENSKA STATSOBLIGATIONSRÄNTAN med 2-årig löptid steg knappt 9 baspunkter till -0,37 procent och motsvarande ränta med 10-årig löptid sjönk med 1 baspunkt till 0,57 procent, vilket gav en flackare svensk räntekurva. Räntemarginalen mellan långa och korta svenska statsräntor är nu 93 baspunkter. Den 10-åriga räntemarginalen till Tyskland steg med 4 baspunkter till 30 baspunkter.

KREDITSPREADAR, mätt som NOMX Credit SEK Total Spread (NOMXCRSP), steg 7 baspunkter under december till 60 baspunkter, vilket gav ett negativt kursbidrag för kreditobligationer relativt referensränta.

Stefan Larsson, chef ränteförvaltning

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.