68756368 - stock market chart. 3d render
14.03.2019
Fondnyheter

Alfred Berg Perspektiv: Mycket talar för fortsatt rysk börsuppgång

Den ryska aktiemarknaden har utvecklats starkt under inledningen av 2019 och klarade det turbulenta fjolåret relativt bra. Det har givit avtryck i Alfred Bergs Rysslandsfond som bara sedan årsskiftet stigit med drygt 15 procent. Fonden noterade under inledningen på mars en ny historisk högstanivå.

Enligt förvaltaren Dan Fredrikson finns det goda anledningar att tro att uppgången för ryska aktier kommer fortsätta.

”Jag tycker uppgången känns väl underbyggd. Det finns många faktorer som pekar på att uppgången inte är slut för denna gång. Ett stabiliserat oljepris, låga värderingar, låg skuldsättning och höga direktavkastningar för att nämna några. Det faktum att sanktionerna som infördes mot utvalda ryska företag i april förra året nu lyfts har också bidragit till en positivare stämning”, säger Fredrikson som förvaltat Alfred Berg Ryssland i över tio års tid.

Låg skuldsättning en krockkudde

Fredrikson betonar framförallt den låga skuldsättningen på såväl statlig som på företagsnivå som särskilt positiv. Han menar att det är just denna faktor som skulle kunna göra att Ryssland klarar sig relativt väl i ett scenario där globala aktiemarknader faller kraftigt.

”Den låga skuldsättningen tjänar som en krockkudde i det fall vi av någon anledning skulle få en större nedgång i globala aktier. Att vi håller en portfölj med genomgående hög direktavkastning känner jag mig också väldigt bekväm med. Den ryska börsen har en direktavkastning på 7,5 procent. I vår portfölj överstiger den 10 procent. Tittar man på hur mycket kassaflöden som de bolag vi äger genererar så är jag övertygad om att utdelningarna också kommer höjas framöver.”

Stabiliserat oljepris bra för valuta och börs

Den ryska börsen och den ryska valutan, rubeln, har historiskt visat en hög samvariation med oljepriset. Fredrikson menar att det senaste avtalet mellan OPEC plus-länderna kommer medföra att utbud och efterfrågan stabiliseras, vilket i sin tur medför ett stabilare oljepris.

”Jag tror inte att oljepriset kommer pressa rubeln i närtid. En nivå runt 60-70 dollar fatet ser jag som rimlig givet hur utbud och efterfrågan ser ut.”

Det faktum att rubeln varit svag under senare år menar Fredrikson har medfört att inflationen i landet pressats upp. Detta som en följd av att inhemsk konsumtion ökar och importen minskar. Han tror dock att inflationen kommer falla tillbaka mot slutet av detta år.

”Centralbanken var ute och höjde räntan två gånger under fjolåret, just på grund av att inflationen kommit upp. Någon gång mot slutet av detta år finns det mycket som talar för att inflationen kommer toppa ur runt 5,5 procent och röra sig ner mot centralbankens mål om 4 procent igen”, säger förvaltaren.

Nya sanktioner största hotet

På frågan om vad som är det största hotet mot en fortsatt positiv börsutveckling i Ryssland kommer han tillbaka till oron för eventuella nya sanktioner.

”Det finns en viss oro för att USA ska införa sanktioner på ryska statspapper. Det skulle innebära att amerikanska investerare tvingas sälja alla sina innehav i dessa papper. Jag tror dock sannolikheten för det lägre än för ett år sedan. Det finns för stora amerikanska intressen inblandade.”

Fredrikson tycker att det finns en mängd intressanta ryska bolag att hålla ett extra öga på, bland annat nämner han mobiloperatören Veon och kraftbolaget Inter RAO.

”Veon har haft en jobbig period, men vi ser att man håller på att göra förändringar i bolaget och det finns möjligheter att man kommer renodla ytterligare framöver. Vi ser stora värden om man lyckas med att stöpa om verksamheten. Inter RAO är ett skickligt bolag med hög direktavkastning. De har också kommit långt i sitt hållbarhetsarbete.”

ESG och Ryssland – en stark trend

Sedan februari i år har teamet bakom Alfred Berg Ryssland tagit hållbarhetsarbetet i sin förvaltning till nästa nivå. Genom att sätta upp nya förfinade regler för ESG-krav vad gäller fondens innehav och genom uppföljning av oberoende parter, ska det säkerställas att fonden inte har några olämpliga investeringar ur hållbarhetssynpunkt. Fredrikson medger att det är särskilt utmanande att implementera ESG-krav på ryska bolag.

”Det finns många bolag verksamma inom olja och gas som inte når upp till de kraven vi satt upp. Men ryska bolag generellt har blivit mycket mer intresserade av dessa frågor, inte minst för att de vet att vi i väst lägger stor vikt vid dem. Ryssarna är inte dumma, de förstår att det kommer krävas att de tar tag i hållbarhetsfrågor för att kunna göra affärer med västvärlden.”

En annan fråga som Fredrikson varit mycket aktiv i är att påverka de ryska bolagen att ta in oberoende ledamöter i sina styrelser.

”Vi har sedan lång tid verkat för att se till att det finns oberoende ledamöter i de ryska bolagens styrelser. Vi har varit där i omgångar för att påverka dem i detta avseende. Att det bara ingår ryska statsmän i dessa styrelser är långsiktigt varken bra för bolagen eller aktieägarna. Vi har tillsammans med andra fondbolag och investerare som är aktiva i landet försökt få dem att inse det. Det går långsamt i rätt riktning.”

Alfred Berg Rysslandsfond

Klicka här för att ta del av faktabladet (KIID)
Förvaltningsavgift: 2,5 %
Årlig avgift: 2,56%
KIID risk: 7 av 7
Årlig snittavkastning, 5 år: 10,33%
Data per 2019-02-28, efter avgifter

Alfred Berg Rysslandsfond finns som valbar fond hos Pensionsmyndigheten.se, samt att köpa på Nordnet.se eller Avanza.se

Detta är ett marknadsföringsmaterial av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och skall inte ses som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.