People reading news
28.06.2019
Nyhetsflöde

Alfred Bergs allokeringsteam önskar trevlig sommar och uppdaterar sin strategi

Hej!

Juni har varit en otroligt spännande börsmånad och väsentligt bättre än vad vi befarade när vi gick in i månaden. Uppenbarligen var det fler än vi som obekvämt läste tweets från den amerikanske presidenten och såg försvagad makrodata. I enkäten från Bank of America Merrill Lynch visade respondenterna upp en unisont dyster positioneringsbild, men marknaderna ville annorlunda och vände upp.

Oron fick även centralbankerna att i det närmaste panikera och tillskynda med duvaktiga uttalanden. Centralbankerna har varit marknadernas hjälpare, men riskerade också att bli deras stjälpare. Under de drygt 10 åren som centralbankerna kommit till marknadens undsättning har förtroendet snabbt återvänt till placerarna och även om konjunkturutvecklingen kan tyckas loj i ett historiskt perspektiv så har de flesta ekonomier faktiskt gynnats sedan finanskrisens dagar och inte minst konsumenterna. Arbetslösheten är nere på extremt låga nivåer och detta är den viktigaste grundförutsättningen för en bärkraftig ekonomi. Till detta följer att börser har stigit i värde och att andra tillgångspriser också gjort så på de flesta marknader, vilket skapat en god grund för ett optimistiskt framtidsperspektiv.

Det som oroat har primärt varit de folkvaldas manövrar och då främst Trump i USA som använder tariffer som ett vapen i diskussionerna med handelsmotparter. Lyckas Trump med sina intentioner skulle det naturligtvis ses som positivt då kostnader skulle minska i världshandeln. Tariffer används i syfte att skydda ett lands handel när förhållanden anses ojämlika, till exempel när ett land har höga arbetskraftskostnader. Det kommer aldrig, förstås, att bli helt jämlikt mellan länder så någon form av för- och nackdelar kommer alltid att finnas i global handel.

Att Trump använt tariffvapnet är primärt det som skadat världshandeln, skapat osäkerhet och fått marknaderna i dallring från tid till annan. Ökad osäkerhet är ofta ett embryo för en kommande lågkonjunktur. Förhoppningsvis har nu centralbankerna kunnat mildra osäkerheten, vilket i kombination med någon form av lösning i handelsdispyterna bör kunna förlänga den loja men goda konjunkturutvecklingen. Inom kort vet vi mer. Under tiden går vi tillbaka till en neutral allokering om vilket du kan läsa mer om i bifogad rapport.

Trevlig sommar önskar vi på Alfred Berg

Vänliga hälsningar / Kind Regards,

Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation

Portfolio Manager

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Local Power l Nordic Strength l Global Reach

P.O Box 70447, SE-107 25 Stockholm, Sweden

The good advisor
Visiting address: Nybrokajen 5

Direct: +46 8 562 347 76, Mobile: +46 701 65 47 76
Telephone: +46 8 5623 4700, Fax: +46 8 611 4410
E-mail: jonas.olavi@alfredberg.com
www.alfredberg.com

Följ mig på Twitter

 

Prova gärna vår nya spartjänst, SparAktiv som bor på www.spara.alfredberg.se

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.