31.01.2019

Alfred Bergs allokeringsteam presenterar sin uppdaterade allokeringsanalys

Hej!

Januari ser ut att bli en riktigt bra börsmånad och kraften i uppgången har nog tagit de flesta med överraskning. Anledningen stavas mest förändrad centralbankskommunikation.

Amerikanska centralbanken, FED, meddelade vid senaste avstämningsmötet i december att de nu skulle bli mer databeroende och inte blint följa den tidigare kommunicerade höjningsplanen. Detta fick kraftigt översålda marknader att rekylera upp med kraft.

Samtidigt har inte mycket hänt med de teman som rått de senaste månaderna i form av handelskonflikt mellan USA och Kina eller i Brexitfrågan. Detta innebär att det nu finns en viss rekylrisk efter uppgången.

Eftersom vi gick från övervikt till neutral i aktier i början av januari har vi redan tagit höjd för en potentiell rekyl och kvarstår därför med denna allokering. Att vi inte tar en än mer defensiv hållning beror på att vi inte anser att en recession är nära förestående. Under senhösten överreagerade helt enkelt marknadens aktörer, men det mesta pekar på att konjunkturen går in i ett lugnare skede framöver.

Vinstestimaten ser också ut att rulla över på bred front, vilket sällan är en positiv faktor för aktieuppgångar.

Rapportperioden har börjat med lugnande besked vad beträffar konjunkturen, men samtidigt är det uppenbart svårt att slå förväntningarna på högt ställda förväntningar.

Mer om våra överväganden kan du läsa om i bifogat strategidokument. Har du frågor med anledning av detta eller annat är du välkommen att höra av dig.

Vänliga hälsningar / Kind Regards,
Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation

Portfolio Manager

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.