People reading news
12.08.2019

Alfred Bergs allokeringsteam presenterar sin uppdaterade allokeringssyn

Hej!

Efter en stark junimånad såg förutsättningarna goda ut för ytterligare en stark börsmånad för juli, men det visade sig bli en tämligen blandad månad. Huvudnummer under juli har förutom rapportperioden varit väntans tider på den första räntesänkningen i USA sedan december 2008 samt på det faktum att amerikanerna lyckades blåsa av höstens huvudnummer, hanterandet av skuldtaket tills efter valet nästa år. Rapportsäsongen i sig har precis som utfallet på börserna varit blandad, där effekter av tulltariffer märkts av allt mer, en ökad försiktighet kring planerandet av framtida investeringar synts och en stigande oro för att tillväxten bromsar in kanske kraftigare än vad så kallad hårddata indikerat om.

IMF var ute under månaden och drog ned tillväxtprognoserna igen, om än marginellt, och pekade på de vanliga orosmolnen där ökade spänningar i världshandeln kanske är den viktigaste. De varnade också för att riskerna snarare fanns på nedsidan än det omvända.

I detta skall man fundera kring förväntansbilden på centralbankspolitikerna, där utvecklingen under årets första halvår mer eller mindre dominerats av förhoppningar om tillskyndande penningpolitiska åtgärder. Så när de folkvalda haft fullt upp med att förhålla sig till den USA-präglade handelspolitiken så har centralbankspolitikerna fått stå för mikromanagerandet av sentimentet. Och detta har de lyckats väl med.

När FED till slut sänkte räntan med 25 räntepunkter så gav de marknaden vad de ville se. Att de sedan inte föll till föga och utlovade ett pärlband med sänkningar i en ekonomi som går omvittnat bra, skapade en initial negativ reaktion. Denna reaktion kan förstås hålla i sig tills 1) förtroendet för den förda räntepolitiken i USA återvänder eller 2) tills FED mikromanagerar förväntningarna igen. Man bör dock tillägga att de genom att avsluta minskningen av balansräkningen redan i augusti (2 månader innan planerat) faktiskt stimulerar på 2 av de 3 sätt de har möjlighet att göra på.

Därför nöjer vi oss med att ha en neutral allokering mellan tillgångsslagen och hålla oss till de strategiska vikterna. Du kan läsa mer om allokeringen i bifogad skrift och skulle du komma på frågor eller ha synpunkter så är du i vanlig ordning välkommen att kontakta mig.

Med hopp om en fortsatt trevlig sommar!

 

Vänliga hälsningar / Kind Regards,

Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation

Portfolio Manager

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Local Power l Nordic Strength l Global Reach

P.O Box 70447, SE-107 25 Stockholm, Sweden

The good advisor
Visiting address: Nybrokajen 5

Direct: +46 8 562 347 76, Mobile: +46 701 65 47 76
Telephone: +46 8 5623 4700, Fax: +46 8 611 4410
E-mail: jonas.olavi@alfredberg.com
www.alfredberg.com

Följ mig på Twitter

 

Prova gärna vår nya spartjänst, SparAktiv som bor på www.spara.alfredberg.se

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.