People reading news
03.06.2019
Nyhetsflöde

Alfred Bergs allokeringsteam presenterar sin uppdaterade allokeringssyn – vi minskar risken

Hej! Politiska stormar skapar vågor på finansmarknaderna!

Det blåser snålt på börsen för närvarande och det är lätt att bli uppjagad när det lyser rött på skärmarna. Nu tror vi inte att läget för konjunkturen är så prekärt som börsen antyder, men importtullar till både höger och vänster skapar en osäkerhet om det framtida läget. USA spelar ut nästan hela sin arsenal, men har hittills förskonat Europa och Japan i sina försök att förbättra sina egna handelsavtal. Senast i raden är Mexico som beläggs med tullar om 5 procent för att de inte hindrar immigranter som passerar Mexico med mål att nå USA och de hotar med att höja dessa till 25 procent om immigrantvågen fortsätter.

I ett kortare perspektiv ser börserna svaga ut utifrån ett tekniskt perspektiv, men är samtidigt översålda, samtidigt som vinstprognoserna ser ut att hållas uppe lite beroende på vart man tittar förstås. Många prognosmakarare har som mantra att andra halvåret kommer bli bättre eftersom konjunkturtrenderna hakar i varandra i flera regioner samtidigt och skapar en självförstärkande effekt, något vi till exempel såg under slutet av 2015 och in på 2016. Vi bestrider inte detta mantra, utan tror att rådande oro blåser över denna gång också.

I höst väntar dock ett antal utmaningar som kan komma att få ett stort fokus medialt och som redan nu kan få ett ökat fokus. Dels påverkade EU-valresultatet britterna som genom The Brexit Party fick en stark signal från det brittiska folket att de hellre ser ett avtalslöst utträde än något annat. När Theresa May nu avgått lär EU-kritiske Boris Johnson segla upp som efterträdare till premiärministerposten. Att utlösa ett nyval nu, innan deadlinen går ut i oktober gällande medlemskapet, skulle riskera de konservativas existens och eventuellt lyfta fram Brexitpartiets färgstarke EU-motståndare Nigel Farage som potentiell premiärminister. Inte heller detta skulle förbättra förutsättningarna för britternas skilsmässa från EU, men kanske göra det ännu stökigare inom Storbritannien.

I Italien så gick det delregerande, och högerpopulistiska, Lega Nord starkt fram i EU-valet. Efter valet har de sagt sig vilja fortsätta regera tillsammans med 5-stjärnerörelsen, men det är inte otänkbart att se framför sig att ledaren Salvini kan komma att utlysa nyval för att knipa premiärministerposten och då göra gemensam sak med Forza Italia som också fick stor andel röster. Italiens kreditbetyg ligger nätt och jämt ovan junkbondsnivån och skulle på en potentiell nedgradering i oktober (då en utvärdering sker) kunna leda till oro på marknaderna. Nu tror ingen att Italien kommer lämna EU, men de kan nog tänka sig att försöka förbättra sina förutsättningar gentemot EU, vilket i sig kan skapa oro igen.

Som grädde på moset så är det snart också dags för USA att åter höja skuldtaket, annars riskeras statens finansiering from 30 september. Vi bedömer att detta kommer att passera även denna gång (som det gjort de senaste 30-40 åren), men kan inte utesluta att demokraterna kan komma att obstruera med tanke på valet nästa år.

Summerat kan man se att i princip allt ovan härrör sig från de politiska skikten. Fördelen för marknaderna är att politiker sällan vågar utmana den under särskilt lång tid för då dalar väljarstödet. Trump är väl den som bäst försöker parera börsens humör, men såklart kan även han gå bet och ge fel signaler till marknaderna. Och med italienare som kortsiktigt har mycket att vinna på att flytta fram positionerna, samt britter som inte verkar vilja ta sitt förnuft till fånga så är det just nu en brygd som marknaden inte gärna konsumerar, dömt utifrån de finansiella marknadernas utveckling.

Som lindring till den politiskt skapade oron kan nämnas att det tar ofta ganska lång tid innan de reella förutsättningarna förändras till det negativa för börsbolagen. Som du kan se i bifogad skrift så plockar vi ned risken något genom att undervikta aktier och hoppas kunna tajma marknaden längre fram i sommar. Politiska stormar brukar vara av övergående karaktär.

Har du frågor om detta eller annat så är du mycket välkommen att kontakta mig!

Vänliga hälsningar / Kind Regards,

Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation

Portfolio Manager

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Local Power l Nordic Strength l Global Reach

P.O Box 70447, SE-107 25 Stockholm, Sweden

The good advisor
Visiting address: Nybrokajen 5

Direct: +46 8 562 347 76, Mobile: +46 701 65 47 76
Telephone: +46 8 5623 4700, Fax: +46 8 611 4410
E-mail: jonas.olavi@alfredberg.com
www.alfredberg.com

Följ mig på Twitter

 

Prova gärna vår nya spartjänst, SparAktiv som bor på www.spara.alfredberg.se

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.