People reading news
18.02.2019
Allokering, Nyheter

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på…vad alla andra tycker

Fondförvaltarna resonerar, - Ja börsen kanske stiger, men inte bryr vi oss!

I SENASTE FUND MANAGER SURVEYN från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in 1-7 februari står att läsa att respondenterna nu positionerat sig för betydligt tuffare tider. I föregående utblick så konstaterade vi att investerarna nu tror på sekulär stagnation, vilket betyder att de ser en tillväxt under det historiska snittet framför sig, samtidigt som inflationen bedöms vara lägre än tidigare bedömt. Detta innebär att positioneringen också har blivit betydligt mer försiktig än för bara ett år sedan, eller till och med för bara några månader sedan.

NYÅRSRALLY TILLSKRIVS helt den förändrade kommunikationen från amerikanska centralbanken, FED, som skickat upp aktiemarknaderna världen över, tryckt ihop kreditspreadarna och pressat upp råvarupriserna, vilket ses som en typisk risk-on reaktion. Detta innebär att investerarna inte fått med sig rörelsen avkastningsmässigt helt optimalt, vilket man kan se positivt på utifrån ett momentumperspektiv.

DEN ANNALKANDE känslan av att lågkonjunkturen står för dörren har präglats av de politiska låsningar som varit på tapeten ett bra tag med handelskrig mellan USA och Kina, ett Brexit som kryper allt närmare, trots imponerande slingringsförsök från Theresa May och en irriterande nedstängning av den amerikanska statsapparaten (som nu verkar kunna undvikas i rond nummer 2). Om nu de politiska låsningarna löses, vilket marknaden åtminstone verkar hoppas på så bör det finnas ytterligare lite återhämtningspotential, eftersom investerarna är relativt neutralt positionerade, och dämed skulle kunna öka aktievikten om de såg bättre förutsättningar. Kassadelen ligger också över snittet, vilken skulle kunna användas för att öka risken igen.

GIVET ATT de politiska låsningarna inte accentuerar konjunkturoron, så bör det finnas en återhämtningspotential i den just nu väldigt mörka framtidssynen. Börsbolagen har i sin rapportering generellt tagit konjunkturoron med ett behärskat lugn. Få bolag har talat om en annalkande tvärinbromsning i ekonomin, även om en del bolag naturligtvis påverkats negativt av till exempel fordonsefterfrågan som av olika anledningar sjönk under fjolåret, inte bara i Kina utan även i Europas motor, Tyskland.

EFTER HÖSTENS nedgångar så är mycket av förväntningsbilden återställd, vilket inte minst Citigroups överraskningsindex visar. Ekonomerna har successivt ställt ned förväntningarna i takt med att hårddata mjuknat. Detta innebär att det framöver dels blir lättare att slå förväntningarna framöver och dels att det blir lite ljusare läsning.

20190212-1

UPPFATTNINGEN OM vilka risker som är mest oroande har inte förändrats, utan det är handelskriget som dominerar tätt följd av målobjektet Kina, vars tillväxtriktning bekymrar placerarna. Tillkommande orosmoment är en likviditetskris på företagskreditmarknaden, främst inom high yield. Men även amerikansk politik har kommit upp som ett hot, och där tänker säkert investerarna på nedstängd statsapparat och det faktum att Rysslandsutredningen fortfarande pågår, vilket kan komma att drabba Trump direkt.

PÅ FRÅGAN OM vilken trade som investerarna tycker är den mest populära så svarar de att vara överviktad tillväxtmarknader. De tidigare uppenbara överpositonerade allokeringarna att vara övervikt i USD samt i FAANG+BAT-bolagen, har fallit tillbaka i popularitet medan att vara överpositionerad i kassa seglat upp som en populär allokering.

PÅ ETT ÖVERGRIPANDE PLAN så har övervikten i aktier ytterligare fått stryka på foten till förmån av främst kassa. Till aktier är placerarna i princip neutrala. I övrigt har det varit små allokeringsförändringar mellan de övergripande tillgångsslagen.

PÅ REGIONAL nivå så har investerarna stängt sin övervikt i amerikanska aktier och är nu marginellt underviktade. Största vinnare på den förändringen har europeiska aktier varit som nu åter handlas till en lite övervikt. Tillväxtmarknadsaktier har fått se fortsatt ökade flöden, men man skall komma ihåg att dessa väger mindre i en bred allokering. Även japanska aktier och sedan Brexit kom på tal, brittiska aktier har fått se positiva allokeringsflöden. Så i princip är det amerikanska aktier, som väger omkring 50 procent av ett globalt börsindex) som finansierat omallkoeringarna där samtliga andra marknader fått tillflöden.

I VÅR ALLOKERING är vi neutrala till aktier, överviktade kassa och undervikt obligationer. Regionalt är vi överviktade amerikanska aktier och underviktade europeiska. Som man kan se i nedan tabell så har senaste månadens omallokering varit lyckosam där vi plockade ned japanska aktier till neutral och upp tillväxtmarknadsaktier. Amerikanska aktier har också överträffat inte minst europeiska aktier och vi är fortsatt trygga med vår övervikt i amerikanska aktier kontra europeiska.

20190212-2

FUND MANAGERENKÄTEN ger oss inte anledning att ändra våra tankebanor utan vi ser att vår allokeringspositionering dels benyttjar det just nu positiva riskklimatet, men också att vi har en beredskap om de politiska eventen skulle försämra konjunkturutsikterna markant framöver.

HAR DU frågor med anledning av detta eller annat är du i vanlig ordning mycket välkommen att kontakta mig.

MED DESSA ORD vill jag också påminna att om sentimentet är klart girigt, vilket i sig är en varningssignal, därför att placerarna släpper garden. Det handlar nu om att inte göra just det, dvs släppa garden.

20190212-3

Vänliga hälsningar / Kind Regards, Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation, Portfolio Manager

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.