People reading news
21.03.2019

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på…vad alla andra tycker

Fondförvaltarna resonerar - Inga aktier för oss tack, vi är lättskrämda!

I SENASTE FUND MANAGER SURVEYN från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in 8-14 mars står att läsa att respondenterna fortsätter att ha en skeptisk syn till den starka börsen. Även om den väldigt mörka konjunktursynen blivit lite ljusare (har nog med den stundande våren att göra) så är placerarna fortfarande försiktiga till börsen.

AKTIEÖVERVIKTEN har hyvlats av ytterligare och placerarna säger nu att de är i princip neutrala till tillgångsslaget. Förvisso har andelen kassa minskats, men pengarna har riktats mot råvaror och fastigheter. Den sistnämnda tillgången har tilldragit sig ytterligare kapital, vilket kanske inte är så konstigt eftersom fastighetsbolag har den bästa av tider, samtidigt som räntorna har fallit tillbaka. Dess defensiva prägel är också något som säkert vägt in i placerarnas allokeringssyn.

Carnegie fastighetsindex, Sverige

20190320-1

Källa: Carnegie, Bloomberg.

ATT DE HAR dragits till defensivare allokeringsalternativ vittnar också de sektoriella placeringarna om där hälsovård, telekommunikation och dagligvaror hamnar högt upp på köplistan, medan cykliska sektorer som industri och råvaruberoende underviktas.

PÅ MAKROFRONTEN är placerarna mindre deppiga vad beträffar konjunkturen, vilket var väntat efter vinterns sentimentkollaps. Även inflationsförväntningarna har kommit upp lite, dock är det långt kvar till de nivåer som gällde för bara 12 månader sedan. Sammantaget tror dock investerarna att både tillväxt och inflation kommer ligga under det långsiktiga snittet framöver, vilket cementerar synen på sekulär stagnation (vilket beskriver ett tillstånd där sparöverskott inte konsumeras med en svag tillväxt som följd, även trots att räntorna är på en låg nivå redan). Med tanke på nedan graf på svenska sparkvoten kan vi utifrån ett svenskt perspektiv ställa oss frågan om inte detta är ett väl vedertaget tillstånd redan.

20190320-2

Källa: Macrobond.

I FRÅGA OM räntetron så svarar placerarna att de tror på en brantning av räntekurvan (skillnaden mellan långa och korta räntor ökar), men det beror enkom på att de tror på att korträntorna kommer vara mycket lägre framöver. Detta beror i sin tur på att centralbankerna ändrat sin retorik efter vinterns sentimentkrasch. Placerarna tror att den amerikanska centralbanken inte kommer att lyfta räntan i år, vilket vi sannolikt får besked på den 20 mars när FED har sitt räntemöte. Även ECB mjuknade vid sitt senaste möte och bestämde att skjuta på den första höjningen till väl efter årsskiftet.

REGIONALT har den knappa USA-övervikten förbytts till en mindre undervikt, liksom för europeiska aktier. Även japanska aktier allokeras med en marginell undervikt. Vinnaren på detta försiktiga allokeringssätt har varit tillväxtmarknader, vars övervikt spätts på ytterligare.

20190320-3

Källa: Alfred Berg

FÖR ATT relatera till vår nuvarande allokering  kan vi konstatera att den amerikanska övervikten varit bra hittills i år, även om europeiska aktier, efter ECBs besked tagit bättre fart senaste månaden. Betänk att siffrorna är i US-dollar, vilket innebär att uppgångarna är 4-5 procent högre i kronor räknat.

BRITTISKA AKTIER är föga förvånande behandlade som något katten släpat in, dvs inget man befattar sig med. Möjligen kan denna aversion förtvina om britterna till slut kan bestämma sig hur de skall ha det med Brexit. I skrivande stund har ingen förlängningsförfrågan kommit från brittiskt håll, men förväntas på marknaden. Skulle inte denna komma, och accepteras kommer britterna att gå mot en hård avslutning på det långa europeiska giftermålet den 29 mars. Skulle det ske kommer vi med stor säkerhet se än större flykt mot säkerhet (likvida amerikanska tillgångar i första hand, Schweizerfranc och guld i andra hand).

EN INTRESSANT observation som trendmässigt ser ut att etableras är synen på att dollarn är för högt värderad, särskilt när FED inte förväntas höja räntan i närtid. Minskad attraktivitet i dollarn, förutom vid kriser, kan spela tillväxtmarknadsbettet i händerna under 2019.

Reala valutors värdering enligt Bloomberg

20190320-4

Källa: Bloomberg

SLUTSATS: Vi gör ingen förändring med anledning av insikterna från den globala enkäten. Vi ser risker i en (för) stark börs, svagare tillväxtmomentum, vilket inte minst räntemarknaden signalerar, potentiellt eskalerande handelskrig, där vi sannolikt får vänta till minst juni på ytterligare besked i Kina-USA-frågan, samt potentiellt en hård Brexit.

Har du frågor med anledning av detta eller annat är du mycket välkommen att kontakta mig.

MED DESSA ORD vill jag också påminna att om sentimentet är klart girigt, vilket i sig är en varningssignal, därför att placerarna släpper garden. Det handlar nu om att inte göra just det, dvs släppa garden.

20190320-5

Källa: CNN Money

Vänliga hälsningar / Kind Regards,

Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.