People reading news
13.08.2019
Nyhetsflöde

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på… Vad alla andra tycker!

Hej och välkommen tillbaka från semestern!   Fondförvaltarna resonerar, - Är inte obligationer attraktivt ändå?!

I SENASTE FUND MANAGER SURVEYN från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in 2-8 augusti står att läsa att respondenterna blivit alltmer rådvilla om utvecklingen framåt, vilket avspeglas i en allt mer försiktig allokering.

PLACERARNA ÄR fortsatt mycket skeptiska till utsikterna för den globala tillväxten, vilket inte minst också avspeglas i PMI för industrin som noteras på flerårslägsta. PMI (inköpschefer) sägs vara en pålitlig indikation på BNP-tillväxten om 6 månader.

1

Källa: Macrobond

MED EN SÅDAN skeptisk framtidssyn är det inte förvånande att många också tycker att bolagen är alldeles för högt belånade och borde anstränga sig mer att minska skuldsättningen istället för att ägna sig åt aktieägarvänliga manövrar

CENTRALBANKERNAS AGERANDE har förstås en mycket stor implikation på hur investerarna ser på framtiden och till riskbilden ser de största riskerna av centralbanksagerandet i företagsobligationer, i statsobligationer, i amerikanska aktier samt i guld. Potentiella framtida teman.

HANDELSKRIGET HAR förstås spelat roll i synen på tillväxten och detta har också lett till en formlig kollaps i synen på vart räntorna är på väg. Nu är det fler som tror på fortsatt fallande räntor än som tror på stigande, vilket är väldigt ovanligt, givet att placerarna inte tror på en stundande recession, vilket de också gör i allt större utsträckning. Den som ropar efter vargen tillräckligt ofta…

2

Källa: Bank of America Merrill Lynch

FAKTUM ÄR ATT andelen som tror på en recession kommande 12 månader är den högsta sedan 2011. På frågan om vad de tycker att politikerna gör för att motverka detta så säger respondenterna att de inte tycker att de folkvalda gör särskilt mycket alls och de penningpolitiska aktierna att de inte gör alls tillräckligt.

DÅ KAN DET VARA på sin plats att vet att sedan den amerikanska centralbanken, FED, sänkte räntan i juli så har 12 andra centralbanker sänkt räntan. Sannolikt blir det så att det är just kommunikationen från centralbanker som avgör marknadsriktningen framöver. Dessa bestämmer både priset och tillgången på pengar i ekonomin. Det som FED också gjorde, men togs lite notis om, var att avsluta sin minskning av balansräkningen 2 månader i förtid, vilket varit en kontraktiv effekt.

Å ANDRA SIDAN SÅ innebar sommarens överenskommelse mellan republikaner och demokrater i USA att skuldtaksproblematiken skjuts fram i 2 år, vilket ju är bra för marknaderna men som får en märklig följdeffekt, nämligen att penningmängden i banksystemet, och därmed i ekonomin, minskar. Detta eftersom finansdepartementet nu kan återställa sitt konto, sk general cash account, hos FED. Denna manöver beräknas motsvara omkring 280 miljarder USD som då dräneras från banksystemet. Detta får i sin tur effekten att efterfrågan på amerikanska dollar ökar och riskerar att pressa upp dess värde mot andra valutor i en tid när president Trump fokuserar intensivt på just valutakurser.

DENNA KRAFTIGA reduktion av kapital i banksystemet kommer att utgöra en kontraktiv impuls (quantative tightening) som FED eventuellt tvingas hantera under hösten, kanske då med en ny omgång kvantitativa lättnader och sänkt ränta (vilket marknaden prisar in).

 

HUR HAR DÅ placerarna allokerat sina portföljer?

PÅ ÖVERGRIPANDE NIVÅ så underviktar de aktier, överviktar kassa och stänger undervikten i obligationer i allt snabbare takt. Till fastigheter och råvaror fortsätter varannanmånadstendensen.

JUST FÖRRA MÅNADEN föredrogs fastighetsaktier som viktades upp i takt med att räntorna föll, medan råvaror viktades ned i takt med att insikten och kapitulationen för ett utdraget handelskrig sjunkit in.

PÅ REGIONAL NIVÅ så har vikten i USA fallit tillbaka och är i princip neutral (vilket kan vara en spegling av att investerarna tycker att amerikanska aktier är de mest övervärderade), även allokeringen mot europeiska aktier har fallit tillbaka och noterar nu en mindre undervikt. Till tillväxtmarknader har investerarnas optimism snabbt svalnat och även om de är överviktade så blir de allt mindre så för varje avstämning som görs. Också japanska aktier har haft det förtroendemässigt jobbigt och ytterligare marginella nedjusteringar har gjorts. Inte helt förvånandes är att brittiska aktier ratas som pesten, särskilt som vi nu befinner oss blott någon månad bort av en, med allt högre sannolikhet, hård Brexit.

BLAND SEKTORERNA gillas teknologi, hälsovård och dagligvaror medan cykliska aktier vräkts ut på sistone. Även banker ogillas, liksom råvarurelaterat.

SLUTSATS: Sammantaget kan man konstatera att investerarna spelat över i princip samtliga bollar till centralbankspolitikernas planhalva. Få vågar sticka ut hakan utan ligger nära sina strategiska allokeringar. Pessimismen i placerandet hålls dock tillbaka av ultralåga räntor, eftersom det ger få andra placeringsalternativ. Förutom eventrisker kan man spekulera i när investerarsentimentet blir övervägande negativt och det blir en mer uthållig risk-off-miljö. Förmodligen först då recessionen bankar på dörren och centralbankspolitik föga hjälper till.

PÅ TAL OM VALUTA så tycker de flesta att dollarn är övervärderad men nu också allt fler att euron är undervärderad. Och då kan man ju undra om Trump tar del av Fund Manager Surveyn;-) Guldet anses fortfarande vara undervärderat, vilket måste ses som en högst hypotetisk frågeställning. Och detta efter att guldpriset skjutit i höjden och är upp med cirka 20 procent hittills i år (i dollartermer). Värderingsuppfattningen speglar nog snarare den just nu dystra framtidssynen.

VI HAR SJÄLVA EN neutral allokering mellan tillgångsslag, har övervikt i amerikanska aktier och en undervikt i japanska. Vi gör ingen förändring i allokeringen, men har samtidigt bedömt sannolikheten som hög att vi får en svag börsmånad i augusti, precis som historien indikerar. Detta kan dock öppna upp intressanta möjligheter att åtminstone kortsiktigt öka risken.

Har du frågor med anledning av detta eller annat är du mycket välkommen att kontakta mig.

 

Vänliga hälsningar / Kind Regards,

Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation

Portfolio Manager

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Local Power l Nordic Strength l Global Reach

P.O Box 70447, SE-107 25 Stockholm, Sweden

The good advisor
Visiting address: Nybrokajen 5

Direct: +46 8 562 347 76, Mobile: +46 701 65 47 76
Telephone: +46 8 5623 4700, Fax: +46 8 611 4410
E-mail: jonas.olavi@alfredberg.com
www.alfredberg.com

Följ mig på Twitter

 

Prova gärna vår nya spartjänst, SparAktiv som bor på www.spara.alfredberg.se

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.