Hur viktig är hållbar tillväxt för dig?

För Alfred Berg handlar hållbar tillväxt om att tänka långsiktigt i allt vi gör, eftersom beslut vi tar idag avspeglar sig i framtida resultat och avkastning. Hållbarhetsfrågorna formar den globala agendan allt mer, något som innebär både risker och möjligheter för företag och investerare. Företag med hållbara lösningar på dagens problem kan vara morgondagens vinnare.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.