Välj en Svanenmärkt fond!

Nordisk Miljömärkning presenterade i juni i 2017 sina kriterier för Svanenmärkning av fonder. Alfred Berg har valt Svanencertifiering för vår fond Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige. Det är en modern hållbarhetsfond där vår långa erfarenhet av förvaltning och hållbarhet nu möter Svanens krav på tydlighet och transparens.

Läs mer om Alfred Berg Hållbar Tillväxt här.

Varför Svanen?

Vi ser ett växande behov av konsumentinformation inom hållbara investeringar. Genom Svanencertifieringen vill vi hjälpa miljömedvetna sparare till enklare val.
Att det är Svanen som står för märkningen ser vi som en garant för ett verkligt kundperspektiv. Du ska som investerare, privat eller institutionell, verkligen förstå vad märkningen står för, kunna få svar på dina frågor och känna en trygghet i att produkten håller vad den lovar.

Vad krävs av en Svanen-märkt fond?

Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som reglerar de olika sätt en fond kan påverka företag, dvs. genom att välja bort dåliga (exkludering), välja in de bättre (inkludering), att agera med öppenhet (transparens) och aktivt ägarskap (rösta och direkt dialog).

Läs mer på www.svanen.se/fonder
Till höger på denna sida finner du information om fondens innehav och vår årliga hållbarhetsrapport för fonden.

Har du frågor om fonden eller innehaven?
Välkommen att kontakta oss på info@alfredberg.com
Vi kommer att publicera frågor och svar löpande på den här sidan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.