People reading news
19.06.2019
Non classé

Fondförvaltarna resonerar, – Eländes elände, vart vi än tittar…

Hej!

I SENASTE FUND MANAGER SURVEYN från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in 7-13 juni, det vill säga efter det att Trump valde att komma överens med Mexico att inte införa tullar mot dem, står det att läsa om en otroligt försiktig riskinställning bland placerarna.

VAD PLACERARNA säger sig göra är att öka kassan till 5,6 procent, från förra månadens 4,6 procent, vilket kanske inte låter mycket men som faktiskt är ett av de största hoppen sedan USA tvistade om skuldtaket för några år sedan. Aktieandelen drogs ned med näst största andelen någonsin (den största nedviktningen skedde i augusti 2011), samtidigt som obligationsundervikten (safe haven) stängts i en rasande takt.

FÖR ATT ytterligare strö salt i såren på optimisterna så kan man konstatera att tillväxtförväntningarna har fallit med högsta magnituden sedan 1994 i samband med den s.k. Tequila-krisen. Vinstförväntningarna har också kollapsat och rekordmånga respondenter säger att vi är i en sencyklisk konjunkturfas.

1

Källa: Bank of America Merrill Lynch. En för börsoptimister besvärande syn.

DEN UTLÖSANDE faktorn är förstås handelskriget som är den självklara baisseorsaken. Att Trump sköt upp handelstullar med Mexico i 90 dagar känns uppenbarligen inte helt betryggande. Att frågan återkommer i oktober adderar till den digra skörd av händelser som skall avhandlas i just den månaden, som exempelvis (ett avtalslöst) Brexit och en potentiell sänkning av kreditbetygen i Italien. Dessutom är det dags för skuldtaksdiskussion för att inte riskera att behöva stänga ned staten i USA efter den 30 september. Att det också har hettat till ordentligt i Mellanöstern där all nyhetsrapportering är riktat mot Iran skapar en olustkänsla bland placerarna.

VAD SKULLE kunna ändra denna djupt pessimistiska syn och allokering? Det enkla svaret är politisk vilja. Men som allokerare är det otroligt svårt att helt förlita sig på politiska nycker. Såklart vill Trump att förhållanden för främst USA skall förbättras, vilket kommer spilla över på resten av världen, men han är också en van förhandlare och kommer inte enkelt ge med sig när han snart har ett omval att strida om. Hur Trump lägger upp sin strategi är förstås omöjligt att veta, men en eskalering av handelskonflikter och ökad geopolitisk spänning i syfte att vinna politiska poänger är vansklig materia att handskas med. Den djupa oron för konjunkturutvecklingen skall inte underskattas eller marginaliseras i väntan på en politisk upplösning, utan kan snabbt leda till uppskjutna investeringar och snabbt efterföljande konjunkturnedgång.

2

Källa: Bloomberg, Alfred Berg. Avser amerikanska S&P 500-indexet.

NYA NIVÅER att hålla koll på för den amerikanska börsen är dels 2430 vid vilken marknaden räknar med att FED kommer att sänka räntan mer aggressivt och dels 2350 där förväntansbilden är att Trump framtvingar ett handelsavtal (avsett kostnaden). Till den första stoppnivån är det 16 procents nedsida och till Trump-stoppen är det 19 procent.

ATT STÄLLA DENNA typ av hypotetiska frågor kan tyckas harmlösa, men skapar en förväntansbild bland placerare och politiker som de faktiskt förhåller sig till, även om inte alla skulle medge det. Nu befinner sig den amerikanska börsen inte långt från all-time-high, ett motstånd som naturligtvis skulle kunna pulveriseras om 1) FED sänker räntan redan imorgon den 19 juni (27,6% sannolikhet), och/eller att 2) Trump helt plötsligt står vid G20-mötet med ett signerat handelsavtal (oklart vilken sannolikhet man skall sätta på detta).

DET SOM SKULLE tala för ett uppbrott uppåt är att Fund Manager Surveyn ger en entydigt negativ positioneringsbild, innebärande att många faktiskt står utanför marknaden. Och den givna motvallsinvesteringen är att köpa just mer aktier.

PÅ ÖVERGRIPANDE nivå har investerarna således minskat aktier, ökat obligationer och kassa, samt fastigheter medan råvaror alltjämt handlas till undervikt.

PÅ REGIONAL NIVÅ så är amerikanska aktieövervikten upp marginellt, europeiska ned (Brexit, Italien), tillväxtmarknader ned ordentligt men fortfarande i klar övervikt, japanska aktier ned till undervikt igen, samt brittiska aktier något upp men samtidigt den marknad man helst undviker helt (Brexit).

INTRESSANT ÄR även den envetna analysen att dollarn är övervärderad som fått ytterligare näring och inte sedan 2002 har valutan ansetts så övervärderad. Då kan man ju snabbt också sluta sig till att många har handlat dollar och mjuka besked från FED och efterföljande räntesänkningar skulle kunna få dollarn i gungning. Intressant är också Trumps syn på att många andra länder manipulerar sina valutor utom just USA, vilket han använt som verbalt hot för att kunna bedriva handelskrig mot fler.

3

Källa: Bloomberg, Alfred Berg, avser dollarindex mot alla handelspartners valutor.

DOLLARN BEFINNER sig i ett intressant vägskäl där eventuella räntesänkningar talar för svagare dollar, vilket skall vägas emot att det inte ser så mycket bättre ut på andra håll. Skulle Trump lyckas komma överens med Kina kan man lätt föreställa sig en starkare dollar.

SLUTSATS: Investerarna i enkäten är ungefär lika försiktiga som vi är i vår allokering. Vi har för närvarande en mindre undervikt i aktier och en liten övervikt i kassa. Vi gillar amerikanska aktier bättre än det mesta annat, men är försiktiga till tillväxtmarknadsaktier för närvarande. Vi gör inga förändringar med anledning av rapporten, men låter oss informera om att bågen blivit hårt spänd och kommande vecka/veckors händelseutveckling sannolikt kommer få mycket stor betydelse på marknaderna.

HAR DU frågor om detta eller annat är du mycket välkommen att kontakta mig.

Trevlig midsommar!

 

 

Vänliga hälsningar / Kind Regards,

Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation

Portfolio Manager

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB

Local Power l Nordic Strength l Global Reach

P.O Box 70447, SE-107 25 Stockholm, Sweden

The good advisor
Visiting address: Nybrokajen 5

Direct: +46 8 562 347 76, Mobile: +46 701 65 47 76
Telephone: +46 8 5623 4700, Fax: +46 8 611 4410
E-mail: jonas.olavi@alfredberg.com
www.alfredberg.com

Följ mig på Twitter

 

Prova gärna vår nya spartjänst, SparAktiv som bor på www.spara.alfredberg.se

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.