20.12.2018
Allokering, Nyheter

Fondförvaltarna resonerar, – Vi bevakar FED och omvärlden från björnidet!

I SENASTE FUND MANAGER SURVEYN från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in 7-13 december står att läsa att placerarna mer eller mindre kapitulerat för marknadskrafterna och positionerar sig allt mer defensivt.

Tidigare i år var placerarna, enligt enkäten,  väldigt optimistiska och var positionerade i Bitcoins, globala aktier, banker och skydde samtidigt defensiva investeringar och obligationer. Idag är de pessimistiska, har mycket kassa, amerikanska dollars och är betydligt kortare globala aktier, techbolag och industriföretag. Helt enkelt en total ompositionering till en betydligt dystrare syn.

Placerarna förväntar sig, i kontrast till positioneringen, ingen recession under 2019, men en överväldigande majoritet, 69 procent, väntar sig lägre tillväxt under året. Att det är så många som tror på uppgång, 31 procent, är samtidigt lite förvånande då i princip samtliga makroekonomer ser lite mindre ljust på 2019, så det borde inte vara en överraskning om det blir så. De som ser mörkt på utvecklingen har faktiskt inte varit så negativa sedan oktober 2008, vilket säger något om den totala kapitulationen i framtidstro. Samtidigt rimmar det inte riktigt med vad de tror om tillväxten, recessionshot och vinster.

I takt med att handelskrigen drar ut på tiden så har också inflationsförväntningarna kollapsat. När vi stämmer av prisbilden på marknaden så bekräftar den nu betydligt beskedligare förväntningar på inflationen än den som centralbankerna jobbat stenhårt med att förankra kring 2 procent.

Inflationsförväntningarna för Frankrike, Tyskland, Sverige och USA, -8år

181220 bild1

Källa: Macrobond

BLAND RISKERNA är det inget nytt som sticker ut, utan placerarna oroar sig fortfarande mest för handelskrig. I början av året, innan handelskriget intensifierades var det kvantitativ åtstramning som gällde som främsta hotet.

Och det är lätt att förstå när fler centralbanker nu höjer räntorna än sänker dem. Å andra sidan har det minst lika mycket med kapitalströmmarna att göra. Ett land vars valuta faller i värde för att utländska investerare säljer tillgångar i dess valuta och växlar tillbaka till annan valuta, brukar inte sällan använda just räntevapnet för att skydda valutan. Men om räntorna höjs samtidigt som valutan faller så får det en dubbelt negativ effekt för medborgarna där. Detta leder snabbt till en ond spiral som ibland till och med avslutas med kapitalrestriktioner. Som ses i nedan graf så har en stabilisering nu skett i tillväxtmarknadernas valutor de senaste 6 månaderna. Detta bör om något lugna centralbankernas oro för kapitalflykt.

Tillväxtmarknadsvalutor, -5 år

181220 bild 2

Källa: Bloomberg, Alfred Berg

PLACERARNA ÄR FORTFARANDE BEKYMRADE över den kinesiska tillväxten, särskilt i spåren av handelskrigen där Kina just nu står i epicentrum. När vi stämmer av makrobetonade faktorer som lånefterfråga, elkonsumtion och järnvägstransporter i Kina kan vi i nedan graf se att dessa faktorer mattats, men att det inte är fråga om en tvär inbromsning. Snarare rör sig dessa faktorer mer sidledes och indikerar att det inte är fråga om en efterfrågekollaps.

Li Keichang-komponenter (låneefterfråga, järnvägsfrakt och elproduktion), -5 år

181220 bild 3

Källa: Bloomberg, Alfred Berg

ALLOKERINGSMÄSSIGT HAR aktieövervikten minskats ytterligare och befinner sig på 2-årslägsta. Det har skett en rotation mot obligationer, vilka underviktas i mindre utsträckning än tidigare. Kassaandelen har ökats något. Inom det alternativa facket har fastigheter gått till undervikt, liksom råvaror. Globalt har investerarna haft rätt, medan svenska investerare gynnats av de fortsatt goda förutsättningarna för fastighetssektorn och fått se uppgångar bland fastighetsbolagen.

Fastigheter Globalt, USA, Europa och Sverige, -5 år

181220 bild 4

Källa: Bloomberg, Alfred Berg

EN INTRESSANT OBSERVATION är att investerarna nu tycker att tillväxtmarknader är den mest intressanta regionen att investera i, vilket kan ha med stabiliseringen av valutorna att göra, bland annat. Relativt sett har investerarna inte varit så positiva till tillväxtmarknadsaktier sedan i juli 2009. Europa och brittiska aktier ogillas mest. Övervikten i amerikanska aktier har minskats, men utgör fortfarande övervikt, medan europeiska aktier nu underviktas för första gången sedan december 2016, något som stämmer in på vår allokeringssyn.

För tre månader sedan överviktades tillväxtmarknader, enligt enkäten, och denna andel säger sig respondenterna ökat ytterligare i. Ser vi till den senaste tidens utveckling har detta också varit en relativt sett lyckad strategi därför att tillväxtmarknadsaktier har gått mindre svagt än andra regioners aktier. Vi har förvisso fortfarande undervikt mot just tillväxtmarknader, vilket beror på att vi också inte riktigt sett den marknadsmässigt signal som gör oss benägna att byta fot.

MSCIs tillväxtmarknadsindex (i USD), -5 år

181220 bild 5

Källa: Bloomberg, MSCI, Alfred Berg

Avslutningsvis kan nämnas att japanska aktier viktats upp, medan brittiska viktats ned kraftigt i samband med oredan kring Brexit.

Sektoriellt har investerarna placerat sig i det defensiva hörnet och viktat ned tech, bank, industri, och upp telekom, kraftförsörjning samt hälsovård. Energi och råvaror är fortfarande inte i ropet.

FÖR ATT KONKLUDERA så är investerarna villrådiga, defensiva och rädda. Detta bekräftar inte minst CNN Moneys sk Fear & Greed-index. Detta har knappt orkat lyfta under hela hösten och har haft en dragningskraft kring historiskt väldigt pessimistiska nivåer. Allt fokus ligger på att folkvalda politiker skall komma överens och att ämbetspolitiker (centralbankerna) gör de välavvägda åtgärderna för att inte förvärra ett redan svagt sentiment.

181220 bild 6

Källa: CNN Money

I SKRIVANDE STUND har vi en övervikt i aktier kontra obligationer. Vi är överviktade amerikanska och japanska aktier kontra europeiska och tillväxtmarknadsaktier. Vi är försiktigt positiva till krediter kontra långa statsobligationer.  Förra månaden skrev vi om G20-mötet som en potentiell katalysator för börserna, något som dock bara varade i en dag. Nästkommande milstolpe på förhoppningståget innan rapportperioden tar fart är att den amerikanska centralbanken resonerar på ett för marknaden resonligt sätt. Det återstår att se.

Har du några frågor med anledning av detta eller annat är du mycket välkommen att kontakta mig, om inte annat så vill vi tillönska er en God Jul och ett Gott Nytt År!

PS Är du ute och jagar julklappar i sista stund? Då kanske vi kan föreslå en startinvestering till någon när och kär i Alfred Bergs diskretionära förvaltningstjänst, SparAktiv, för privatpersoner. Minsta startbelopp är låga 10 000 kronor. Mer om detta julklappsförslag kan du läsa om på www.spara.alfredberg.se. DS

Vänliga hälsningar / Kind Regards,
Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation
Portfolio Manager

Liknande artiklar:

Alfred Bergs allokeringsteam tittar in på…vad alla andra tycker

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.