Allokering, graphs
16.11.2018
Nyhetsflöde

Fondförvaltarna resonerar, – Vi chansköper lite!

I senaste Fund Manager Survey från Bank of America Merrill Lynch vars svar samlades in 2-8 november står att läsa att det måhända inte blir recession 2019, men att det inte finns så mycket annat att glädjas åt!

Investerarna fortsätter att deppa, men gör inte riktigt som de tycker. Under den skakiga oktobermånaden var det få som såg särskilt mycket ljusare på utsikterna för framtiden. Faktum är att vinstförväntningarna enligt förvaltarna fortsätter att falla rakt ned genom golvet. Förväntningarna har faktiskt inte varit så låga sedan november 2008 och ser inte ut att vända upp det kortare perspektivet heller. Anledningen är förstås att investerarna ser mörkare på konjunkturen och det präglar också synen på vinsterna. Man skall dock komma ihåg att frågeställningen inte berör nivån utan riktningen. Ju fler som tror att vinsterna kommer att falla kommande 12 månader, desto mer faller index.

När man studerar vad analytikerkollektivet (som är annorlunda än investerarkollektivet), så ser förutsättningarna inte lika illa ut. Som nedan graf indikerar så har vinstförväntningarna kommande 12 månader precis toppar, eller åtminstone slutat att stiga. Och det har inget med rapporterna att göra egentligen.

1_181118

Källa: Alfred Berg, Bloomberg. Avser MSCI World All Countries

Rapporterna har varit klart godkända i absolut bemärkelse, men i relativ bemärkelse så har de inte stått ut lika starkt som tidigare. Faktum är att för den svenska börsen så slutade bolagen att övertrumfa anlytikerna i början av 2017 och därefter har prognosmakarna legat före bolagen, vilket i sig är sencykliskt.

2_181116

Källa: Alfred Berg, SME Direkt

Man kan i enkäten också notera att inflationsförväntningarna kommit ned något från väl optimistiska nivåer, vilket egentligen talar samma språk som de dystrare tillväxtprognoserna, att det kan komma att bli svagare tillväxt framöver. Som man dock kan se i nedan graf är inflationsförväntningarna relativt välförankrade, även om de har kommit ned något senaste veckan. Skulle börserna sätta sig på allvar kan man nog räkna med att även inflationsförväntningarna sätter sig.

3_181116

Källa: Macrobond, Alfred Berg

Nu blir det viktigt att hålla isär orsak och verkan. Är det en konjunkturell nedgång i ordets rätta bemärkelse eller är det en sentimentsbaserad nedgång?

På denna fråga är investerarna inte riktigt på det klara i hur de agerar. De har övervikt aktier kontra mindre riskfyllda placeringar och viktade i likhet med oss upp i aktier under turbulensen, vilket ju rimmar illa med den dystra synen på framtiden. Den tillgång som fick stryka på foten var obligationsinvesteringar.  Även kassan påstås ha minskat, vilket förefaller ha använts för att vikta upp i fastigheter bland de alternativa tillgångarna. Fastigheter underviktades i förra rapporten, sannolikt då som en rädsla för snabbt stigande räntor. Dessa omviktningar bör ses som opportinistiska och rimmar heller inte med den dystra konjunkturbilden.

Regionalt har amerikanska aktier viktats upp, medan europeiska fortsatt att viktas ned. Och en lite djärvare investering säger sig investerarna ha kostat på sig och det är att vikta upp i tillväxtmarknader till en mindre övervikt.

4_181116

Källa: Alfred Berg, Bloomberg

I år har amerikanska aktier gått bäst, medan tillväxtmarknadsaktier gått svagast, i USD. Att investerarna lockades av tillväxtmarknadsaktier och vågade sig på en liten övervikt har sannolikt med det faktum att både ryska och latinamerikanska aktier lockat till sig en del kapital med uppgångar till följd.

Japanska aktier viktades ned något till en mindre övervikt, medan brittiska aktier fick se ett minskat förtroende igen.

Sektoriellt har det varit mest intressant att bevaka teknologiaktier kontra defensiva läkemedel. Teknologiaktier, med kändisar som FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), har behandlats omilt, särskilt efter att Apple valt att sluta ange hur många mobiler de säljer. Detta sågs som en defensiv åtgärd som möjligen syftade till att skyla en försämrad efterfråga (något vi knappast kommer se innan nästkommande rapport). Helt naturligt så minskades också teknologiövervikten något i tumultet, medan defensivare läkemedelsbolag viktades upp.

När jag försöker läsa tebladen i enkäten så tolkar jag det som att marknadens aktörer mer ser nedgången under oktober som en sentimentsstyrd nedgång än att de konjunkturella tecknen faktiskt visat sig från sin mörka sida.

Å andra sidan så brukar börsen föregå vinstutvecklingen och är på så sätt en utmärkt ledande indikator. Som en reflektion kan jag konstatera, efter att ha läst bolagsrapporter, lyssnat på kapitalmarknadsdagar och så sent som den 12 november lyssnat på bland andra Volvo på Stora Aktiedagen som hålls i Aktiespararnas regi, att några mörka moln inte finns på bolagens horisont. När konjunkturnedgången dock kommer är det rimligt att vänta sig att den inte blir lika djup som den under Lehmankrisen. Detta eftersom det samtidigt blev en förtroendekris inom det finansiella systemet.

Slutsats: Sentimentet kan dock vara fortsatt under dallring och ju längre kivandet mellan USA och Kina i frågan handelstullar fortgår desto mer kommer optimismen att tyna. Nu kommer Donald Trump att träffa Qi Qinping under G20-mötet den 1 december. Trots att vi tror att det kommer vara gott om varmluft från framförallt Trump fram till dess, i vanlig förhandlingspolitisk tappning, så är utsikterna ändock ganska goda att man kommer till en överenskommelse, vilket kan leda till ett starkt avslut på ett volatilt år.

I skrivande stund har vi en övervikt i aktier kontra obligationer. Vi är överviktade amerikanska och japanska aktier kontra europeiska och tillväxtmarknadsaktier. Vi är försiktigt positiva till krediter kontra långa statsobligationer.  Men efter den senaste opportunistiska omallokeringen så har vi örat tätt mot rälsen.

Har du några frågor med anledning av detta eller annat är du mycket välkommen att kontakta mig.

Vänliga hälsningar / Kind Regards,

Jonas Olavi
Head of Tactical Asset Allocation

Portfolio Manager

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.