07.03.2019

Hållbara investeringar februari 2019

I förarsätet mot en hållbar kapitalförvaltning

FÖRRA MÅNADEN kunde du läsa om den enkät- och intervjuundersökning vi på Alfred Berg genomfört om hållbar kapitalförvaltning hos kommuner, landsting, stiftelser, hjälporganisationer och andra värderings- eller uppdragsstyrda organisationer. Den gav oss en hel del insikter om attityder och förutsättningar när det gäller hållbara investeringar, som vi berättade om i vårt förra månadsbrev som du hittar här

Vi kunde också ringa in några saker som är bra att tänka på i en organisation som vill ta nästa steg för en hållbar kapitalförvaltning, oavsett om det är ett nyvaknat intresse eller om resan redan har börjat:

SITT INTE SJÄLV PÅ KAMMAREN. Över tid har det byggts upp en erfarenhet och kunskap om hållbara investeringar som du kan ha stor nytta av. Hämta inspiration och kunskap från andra, inom och utanför din egen sfär. Prata förutsättningslöst med era viktigaste intressenter. Engagera hållbarhetsavdelningen eller andra sakkunniga som är knutna till er organisation, som styrelseledamöter, rådgivare etc. Kroka gärna arm med likasinnade utanför organisationen och samarbeta där det finns samsyn och mervärden, dela resurser där det går.

GÅ HEM TILL RITBORDET och gör er egen grej. Fyllda av ny kunskap och inspiration från andra är det ändå ni som behöver göra jobbet. Kanske kommer ni fram till samma policyinriktning och –formuleringar som någon annan (stjäl med stolthet det som är bra!), kanske finns det något som är unikt eller särskilt angeläget för er. Samlas gärna till en workshop som engagerar både finansorganisationen och sakkunniga inom hållbarhet. Externa experter kan bidra och provtryck gärna externt mot förvaltare och branschkollegor.

EN POLICY ÄR EN POLICY, en riktlinje en riktlinje. Hållbara investeringar är ett område i snabb utveckling och det är klokt att inte låsa sig vid viss praxis etc. Håll policyn på en övergripande ambitionsnivå (vad vill vi undvika?, vad vill vi främja?) och fördjupa hellre i riktlinjer som kan vara mer levande dokument. På så sätt kan ni vara tydliga och samtidigt skapa manöverutrymme och flexibilitet över tid.

FÖRANKRA DÄR DET BEHÖVS, och lite till. Se till att förankra placeringspolicyns etik- och hållbarhetsskrivningar ordentligt i samband med beslut och skapa sedan trygghet genom att genomlysa portföljerna. Hållbarhet och etik är ofta subjektiva frågor med många åsikter som kan vara bra att få ventilera. Ett sätt att förankra och skapa acceptans i en vidare krets är att informera era slutliga intressenter och bjuda in till dialog. Fundera över vilka kommunikationskanaler som är effektivast för att nå ut till de personer som berörs av eller har intresse av er policy. Det kan också vara klokt att proaktivt informera era förvaltarkontakter.

SVÅRT ATT HITTA RÄTT? Några kallar det djungel, andra kallar det innovation och utveckling. Sant är att marknaden idag rymmer många olika varianter av hållbara fonder och strategier, och fler kommer, men det finns ändå vissa grova kategorier att förhålla sig till. För att inte gå bort er, rita er egen karta. Använd gärna er placeringspolicy som bas, med givna geografier, tillgångsslag och etik-/hållbarhetskriterier. På www.hallbarhetsprofilen.se kan du söka och filtrera bland flertalet fonder på den svenska marknaden. Fonder och förvaltare kan sedan enkelt placeras ut på er karta, som stöd för fortsatt analys och dialog. Är du påläst som kund sitter du i förarsätet.

STANNA I FLÖDET och gå i takt. Som investerare är du i allmänhet styrd av avkastningskrav, riskmandat och andra kriterier, men också av utbudet på marknaden. Se till att hålla dig informerad om nya eller utvecklade investeringsalternativ. Försök också att ha en levande och spänstig dialog internt, med samarbetspartners och med förvaltarna. När det är dags för ny upphandling, revidering av finanspolicy eller av hållbarhetsstrategin kan det vara läge att flytta fram positionerna ett steg.

SKAPA TRYGGHET OCH ENGAGEMANG genom inblick. Sätt upp en stående punkt om era hållbara investeringar på agendan. Fyll på med det som är aktuellt, vare sig det handlar om hur det ser ut i era portföljer (positivt och negativt), resultatet från en förvaltarutvärdering eller vad ni kan lära av vad andra har gjort etc. Bjud gärna in en gäst!

 

Anita Lindberg, ESG-ansvarig

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.