glass building facade
20.05.2019
Nyhetsflöde

Nordiska fastighetsaktier April 2019

Fortsatt positivt momentum

Under april  utvecklades den svenska börsen urstarkt, mycket drivet av stark utveckling för cykliska aktier, (OMX Stockholm Benchmark 7,4 procent) medan fastighetsaktier föll tillbaka. Fastigheter har utvecklats mycket väl sedan årets början, men hade en klart sämre utveckling än övriga börsen under april (Carnegie Real Estate Index -1,26 procent under månaden). Riksbanken beslutade att behålla styrräntan oförändrad, men sänkte sin räntebana och förväntas nu istället att höja räntan under fjärde kvartalet i år eller i början av 2020.

Nordiska  fastighetsmarknaden  har haft en bra start på 2019, mycket tack vare stödjande centralbanker och att
finansieringsmarknaden för fastighetsbolagen varit mycket god. Värderingen för logistikbolagen har stigit kraftigt tack vare stark efterfrågan, medan intresset för de renodlade shopping-galleriorna har fallit på grund av den ökade internet-handeln.

Byggbolagen återhämtade sig och hade en fin utveckling under månaden, främst JM och NCC som båda steg med cirka 10 procent vardera. JM redovisade i sin första kvartalsrapport ett kärnresultat som var aningen bättre än marknadens förväntan, men däremot så var antalet byggstarter i Stockholmsområdet en besvikelse.  NCC första kvartal är säsongsmässigt ett svagt kvartal. Rapporten visade dock lite positiva signaler  då Affärsområdet Buildings Nordics förbättrade sin lönsamhet och området Infrastructure var svagt positivt utan några större nedskrivningar. Lönsamheten för byggbolag tenderar att fluktuera rätt mycket över tiden men NCC visade några uppmuntrande signaler.

Trots den goda aktieutvecklingen för sektorn under 2018 är fastighetsbolagen inte högt värderade, tvärtom. I många fall handlas bolagen fortsatt med stor rabatt mot vårt bedömda substansvärde för bolagen. I snitt värderas bolagen med en rabatt jämfört med våra estimerade substansvärden. Fastighetsaffärer har fortsatt att rapporteras in, vilket innebär att förvärvsmarknaden är fortsatt aktiv och tillgången på kapital är god.

Jonas Andersson, förvaltare

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.