glass building facade
11.09.2018
Nordiska fastighetsaktier, Nyheter

Nordiska fastighetsaktier augusti 2018

Fortsatt stigande fastighetspriser och utköp från börsen

UNDER AUGUSTI fortsatte fastighetsaktier upp, ungefär i linje med den svenska börsen som helhet. Hufvudstaden släppte sitt resultat för det andra kvartalet under månaden. Trots tidigare starka rapporter från konkurrenter kom Hufvudstadens värdeuppskrivning av fastighetsportföljen på nära 3,6 procent under kvartalet som en positiv överraskning för de flesta i marknaden. Vi gör bedömningen att vi kommer att få se fortsatta värdeuppskrivningar i sektorn framöver.

SOM ETT LED i att potentialen i några svenska fastighetsbolag minskat har vi ökat i andra nordiska fastighetsaktier där vi ser större potential. Av den anledningen har vi successivt ökat i finska Technopolis. I slutet av månaden kom ett bud på bolaget. Vi utesluter inte att fler budgivare kan ge sig in i leken och vi ligger därför kvar med vår investering tills vidare. Även om budpremien bara var 14 procent är det en indikation att fastighetsinvesterare har en mer positiv bild av fastighetsvärdet än börsen. Vi räknar med att det kan komma fler liknande bud, även på bolag i Sverige.

LÅNGRÄNTORNA i Sverige har kommit ner något under månaden. Stigande långräntor är annars det hot många målar upp för fastighetssektorn. Vi är inte så oroliga för stigande räntor, speciellt inte om de stiger tack vare ökad tillväxt och inflation. Intressant att notera är att i USA har både långa och korta räntor stigit de senaste två åren. Den tioåriga statsobligationen har gått från 1,5 % till 3,0 % sedan 2016. Trots detta har priserna på kommersiella fastigheter i USA inte kommit ner, de har stått still. Detta innebär fortsatt NAV-tillväxt baserad på det underliggande kassaflödet i fastigheterna.

Jonas Andersson,
förvaltare

Liknande artiklar:

Hållbara investeringar maj 2019

Tänka längre

Dela sidan:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.