glass building facade
07.03.2019

Nordiska fastighetsaktier februari 2019

Fastigheter stod stilla

UNDER FEBRUARI  vände den svenska börsen uppåt (OMX Stockholm Benchmark 3,8 procent). Fastighetsaktier stod dock stilla (Carnegie Real Estate Index +0,02 procent under månaden) efter en stark inledning på året. Sedan årets början har Fastigheter stigit med 10,03 procent.

DEN MINSKADE ORON för fortsatta räntehöjningar bidrog till att Fastighetssektorn utvecklades starkt på börsen under januari månad men i februari dämpades kursuppgången. Bolagen fortsatte att rapportera kvartalsrapporter under månaden, flera med förbättrade förvaltningsresultat och goda hyresnivåer framgent.

BYGGBOLAGEN UPPVISADE relativ styrka då Skanska, JM och NCC alla hade positiv börsutveckling. Byggbolagen har generellt sett utvecklats svagare än övriga fastighetsbolag under senare tid, då oro för konjunkturen har slagit hårdare. NCC meddelade bland annat vid sin senaste kvartalsrapport att de kommer att halvera sin utdelning för innevarande år. Det är fortfarande infrastruktursegmentet som utvecklas positivt, medan bostadsbyggandet i Sverige alltjämt ser lite mer osäkert ut.

TROTS DEN GODA AKTIEUTVECKLINGEN för sektorn under 2018 är fastighetsbolagen inte högt värderade, tvärtom. I många fall handlas bolagen med stor rabatt mot vårt bedömda substansvärde för bolagen. I snitt värderas bolagen med en rabatt jämfört med våra estimerade substansvärden. Under månaden var det ett flertal bolag som kommunicerade ytterligare fastighetsförvärv.

 

Jonas Andersson, förvaltare

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.