glass building facade
14.08.2018

Nordiska fastighetsaktier juli 2018

Bra kvartalsrapporter drev kurserna

UNDER JULI utvecklades fastighetsaktier ännu en gång mycket bättre än börsen som helhet. Fastighetsindex (Carnegie Real Estate Index, CREX) var upp 9,6 procent jämfört med Stockholmsbörsen, mätt som NASDAQ OMX Stockholm Benchmark Index, som var upp 3,6 procent under månaden. Räntenivåerna har varit mer eller mindre oförändrade i Sverige och har därför sannolikt inte påverkat fastighetsaktierna nämnvärt. Däremot har i stort sett alla fastighetsbolag under månaden rapporterat starka resultat för det andra kvartalet. Givet de positiva rapporterna är den starka kursutvecklingen inte förvånande.

MED STARKA RESULTAT menar vi bra värdetillväxt och tillväxt i förvaltningsresultatet. Ett snitt för de femton största fastighetsbolagen på börsen visar att värdet för fastighetsportföljerna i bolagen ökade med i snitt 1,8 procent under kvartalet. D. Carnegie och Fabege var bäst i klassen med en rapporterad orealiserad värdeökning på 8 respektive 4 procent under det andra kvartalet. Samtidigt ökade förvaltningsresultatet för de femton största fastighetsbolagen med i snitt 15 procent jämfört med samma kvartal förra året. Här utmärkte sig Pandox med en ökning på 34 procent och Fabege med 28 procent.

TROTS DEN STARKA FASTIGHETSMARKNADEN I SVERIGE, har vi sakta börjat öka vår exponering mot lågt värderade byggbolag och lägre värderade fastighetsbolag i de övriga nordiska länderna. Anledningen är helt enkelt att några av dessa bolag nu ser mer aptitliga ut, speciellt relativt de svenska fastighetsbolagen. Bostadsmarknaden i Sverige är dock fortsatt svårbedömd och vi har därför inte ökat i de mer renodlade bostadsutvecklarna, även om flera av dem ser billiga ut vid en första anblick.

 

Jonas Andersson

förvaltare

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.