glass building facade
12.08.2019
Nyhetsflöde

Nordiska fastighetsaktier juli 2019

Fortsatt bränsle från låga räntor

Svenska långräntor har fortsatt ner något, från redan mycket låga nivåer. En femårig statsobligation handlas till låga  -0,6 procent (-0,5 procent i slutet av Juni). Den har aldrig varit så låg tidigare. Ju längre tid den ligger kvar på den här låga nivån desto mer benägen blir fastighetsmarknaden att sänka sina avkastningskrav ytterligare. Som vi tidigare nämnt bedömer vi att avkastningskraven kan komma ner med 100 bp om långräntan skulle parkera på dessa nivåer en längre tid. Det skulle i så fall vara mycket positivt för fastighetsbolagen och därmed fastighetsaktier.

Positiva kapitalmarknadsdagar och starka rapporter. Under månaden deltog vi som vanligt vid de årliga fastighetsdagarna i Båstad. Många bolagsledningar i våra portföljbolag var också på plats och presenterade sina bolag. Det sammanfattande budskapet från bolagen är att den kommersiella fastighetsmarknaden är fortsatt stark och att den låga räntemiljön sannolikt innebär fortsatta värdeuppgångar för fastighetsinnehaven.

Resultatrapporterna för det andra kvartalet bekräftar bilden. En kort sammanfattning är att det återigen var starka kvartalssiffror från merparten av fastighetsbolagen. Störst värderevideringar för det första halvåret i år redovisade Fabege, följt av Platzer och Hembla (3.6% till 4.6%). Det var dock SBB som hade högsta tillväxten i substansvärde (EPRA NAV) följt av Hemfosa (trots endast 2% värderevidering) och sedan Platzer. Underliggande resultat före skatt ökade mest i Wihlborgs (+30% y-o-y) följt av Hemfosa, Fabege och Balder, alla klart över sektorsnittet på 15%. Nettouthyrningen förbättrades i det andra kvartalet mot första kvartalet, men ser man till siffran för de senaste tolv månaderna i förhållande till hyresintäkterna är den siffran på den lägsta nivå någonsin.

 

Jonas Andersson, förvaltare

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.