glass building facade
10.06.2019
Nyhetsflöde

Nordiska fastighetsaktier maj 2019

Låga räntor gynnar fastigheter

Svenska långräntor har kommit ner markant under året. En femårig statsobligation ligger nu på -0,5 procent. Den har aldrig varit så låg tidigare. Även om den effektiva låneräntan för fastighetsbolagen inte har kommit ner lika mycket är den också på en mycket låg och gynnsam nivå. Fastighetsvärden är delvis ett derivat av räntor. Vi har tidigare antagit att avkastningskraven för fastigheter inte kommer att sjunka mycket mer, men med den senaste tidens räntenedgångar finns det utrymme för fortsatt lägre avkastningskrav och därmed högre kommersiella fastighetspriser. Ser man på det historiska gapet mellan direktavkastningskravet för fastigheter och en femårig swap-ränta, finns det utrymme för avkastningskravet att komma ner ytterligare 100 baspunkter. Man kan också utrycka det som att det finns en räntekudde, långräntorna kan komma upp med 100 baspunkter utan att påverka fastighetsvärdena negativt.

Alla fastighetsbolag i vår portfölj har nu rapporterat resultatet för det första kvartalet 2019. Överlag var det återigen en stark rapportperiod. Hyresintäkter i jämförbart bestånd växte med 4 procent (Y/Y) – samma nivå som under 2018 och då ska man komma ihåg att basen är högre för 2019. På motsvarande sätt ökade det löpande kassaflödet med 17 procent och substansvärdet med 12 procent.

För byggbolagen och bostadsutvecklarna var utfallet för det första kvartalet lite magrare. Peab lyckades motsvara förväntningarna medan i stort sett alla övriga bolag kom in något svagare än vad vi förväntat oss. Antalet sålda bostäder sjunker inte längre, men bolagen är försiktiga med att starta nya projekt.

 

Jonas Andersson, förvaltare

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.