glass building facade
05.04.2019

Nordiska fastighetsaktier mars 2019

Positivt momentum

Den svenska börsen vände uppåt i mars (OMX Stockholm Benchmark +0,8 procent) och det gjorde även Fastighetsaktier som steg med närmare 7 procent. Fastigheter har varit en av de starkare sektorerna hittills i år och har stigit med 17,8 procent. En starkt bidragande orsak är den fortsatt starka efterfrågan på nya kontorslokaler i Stockholm som leder till ökade hyresnivåer. Carnegie Real Estate Index steg med 6,9 procent under månaden.

Nordiska fastighetsmarknaden har haft ett positivt momentum efter starka kvartalsrapporter från alla fastighetsbolag, med en genomsnittlig uppvärdering  av fastighetsbeståndet  på 1,5 procent och lägre re-finansieringskostnader. Hyresnivån för kontorslokaler inom Stockholm CBD (Central Business District area) har nått nya toppnivåer och sprängt 10 000 SEK/m2-vallen i och med att Microsoft har tecknat nytt kontrakt mitt inne i centrala Stockholm.

Byggbolagen utvecklades återigen svagare än övriga fastighetsbolag. Byggbolagen har under senare tid generellt sett haft en svagare utveckling än övriga fastighetsbolag, då oron för konjunkturen har slagit hårdare. Skanska hade kapitalmarknadsdag under månaden och meddelade att de sannolikt inte kommer att nå sina marginalmål inom Construction-divisionen de närmaste två åren. Infrastruktursegmentet utvecklas positivt medan bostadsbyggande fortsätter att se lite mer osäkert ut.

Trots den goda aktieutvecklingen inom sektorn under 2018 är fastighetsbolagen inte högt värderade, tvärtom. I många fall handlas bolagen med stor rabatt mot vårt bedömda substansvärde för bolagen. I snitt värderas bolagen med en rabatt jämfört med våra estimerade substansvärden. Sedan årets början har ett flertal bolag kommunicerat ytterligare fastighetsförvärv.

 Jonas Andersson, förvaltare

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.