glass building facade
08.11.2018

Nordiska fastighetsaktier oktober 2018

Starka rapporter och attraktiva värderingar

UNDER OKTOBER sjönk den svenska börsen markant (OMX Stockholm Benchmark -7,1%). Fastighetsaktier visade sina defensiva kvalitéer och höll emot bättre än marknaden i stort, och klarade sig med ungefär hälften så stor nedgång (Carnegie Real Estate Index -3,5%). Börsfallet utlöstes sannolikt av de initialt stigande långräntorna i början av oktober. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen steg då under några dagar med 15 punkter till över 3,2% och andra långräntor följde med upp. Under resten av månaden föll långräntorna sakta tillbaka igen och börsen stabiliserade sig. Den svenska 10-åriga statsobligationen slutade därmed på en i stort sett oförändrad nivå på 0,7%.

DEN UNDERLIGGANDE kommersiella fastighetsmarknaden fortsatte att visa styrka under månaden, med positiva kvartalsrapporter från de noterade fastighetsbolagen. En kort sammanfattning är att hyresmarknaden är minst lika stark som före sommaren (kontor och logistik) och att avkastningskraven fortsätter att sjunka. För det tredje kvartalet i år redovisade de noterade fastighetsbolagen i snitt en ökning i förvaltningsresultat med 12% (y/y). Under kvartalet ökade samtidigt de rapporterade fastighetsvärdena med 1,2% och substansvärdena (EPRA NAV) ökade med 4,2%. Intressant att notera är att de svenska fastighetsbolagen, efter börssättningen, nu i snitt bara värderas till 86% av bedömt substansvärde vid slutet av året. De låga värderingarna på börsen har också lett till fortsatta bud och utköp. Under månaden presenterade Klövern ett bud på AGORA. Budpremien mot börskurs var höga 60%.

BYGGBOLAGEN har haft det desto motigare i oktober. Skanska, NCC och Lehto har alla överraskat negativt, med stora projektnedskrivningar och/eller sämre utsikter.

Jonas Andersson,
chef svenska aktier

Liknande artiklar:

Svenska aktier oktober 2019

Kvartalsrapportering

Dela sidan:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.   Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.